Telegraph: Uskosta puhuminen aiheuttaa torjuntaa useammin kuin kiinnostusta

Englannissa tehty kyselytutkimus paljasti, että omasta uskosta puhuminen ei-uskoville ystäville ja työtovereille toimii usein päinvastoin kuin innokas evankelista olettaa. Aktiiviuskovan todistus aiheuttaa kolme kertaa useammin torjuntareaktion kuin houkuttelee tutustumaan uskoon, kertoo The Telegraph.

Anglikaanikirkko, Evankelinen Allianssi ja pienten paikallisseurakuntien yhteenliittymä Hope tilasivat "Talking Jesus" -tutkimuksen auttaakseen kirkkoja evankelioimistyössä. Kysely suunnattiin 1 000 vastaajalle, jotka oli valittu edustamaan Englannin koko väestöä mahdollisimman kattavasti. Jatkotutkimukseen otettiin vielä mukaan yli 1 500 aktiivikristittyä.

Tutkimus paljasti, että 40 prosenttia brittiaikuisista ei pidä Jeesusta todellisena henkilönä, joka on joskus elänyt. Lisäksi 22 prosenttia kuvailee häntä "myyttiseksi tai fiktiiviseksi hahmoksi" ja 18 prosenttia ei tiedä, mitä hänestä ajattelisi. Alle 35-vuotiaista 25 prosenttia pitää Jeesusta mielikuvitushahmona.

Brittien kristinuskoa koskevissa käsityksissä on suurta hajontaa. Vastaajista 43 prosenttia kertoi uskovansa ylösnousemukseen. Puolet heistä ei usko Raamatun sanaan kirjaimellisesti.

Kolmasosa vastaajista ei kertonut tuntevansa yhtään uskoaan harjoittavaa kristittyä. Itseään ei-uskovina pitäviltä kysyttiin, oliko joku aktiivikristitty joskus puhunut heille uskostaan. Niistä, jotka vastasivat kyllä, vain 19 prosenttia kertoi halunneensa sen perusteella tietää lisää uskosta. Todistus aiheutti hylkimisreaktion 59 prosentin kohdalla.

Tulokset esiteltiin anglikaanikirkon kirkolliskokoukselle, joka päätti ohjeistaa kirkkokunnan jäseniä suhtautumaan uudella tavalla evankelioimiseen. Avoin uskosta puhuminen voi tehdä enemmän hallaa kuin hyvää kristinuskon leviämisen kannalta.

Bristolin piispa Michael Hill tunnusti, että kyselyn tulokset otettiin kirkon piirissä vastaan epäuskolla. Hän varotti, että tuloksia ei pidä hylätä siksi, että ne eivät sovi ennakkokuvaan, joka kirkolla on kansalaisista.

Hill painotti, että kristittyjen ei pidä lopettaa uskostaan puhumista, mutta heidän pitää miettiä, miten puhua niin, että vaikutus on toivottu.

Anglikaanikirkon korkein maallikkoviranhaltija, kirkolliskokouksen sihteeri William Fittall viittasi Lontoon kaduilla sanomaansa huutaviin saarnaajiin, jotka saavat myös uskovat ihmiset tuntemaan olonsa epämukaviksi.

– Jotkut evankelioimismuodot pitää tunnustaa haitallisiksi, Fittal sanoi.