Tänään on maailman siirtolaisuuden päivä

YK nimesi vuonna 2000 joulukuun 18. päivän kansainväliseksi siirtolaisuuden päiväksi. Nimeämisellä juhlistettiin voimaan astunutta kansainvälistä sopimusta siirtolaisten ja heidän perheenjäsentensä suojelemisesta. Suomessa on tällä hetkellä noin 260 000 ulkomailla syntynyttä maahanmuuttajaa. Siirtolaisinstituutin mukaan luku kasvaa nopeasti.

Turussa toimiva Siirtolaisuusinstituutti vetoaa kansalaisiin ja järjestöihin, jotta maahanmuuttoon liittyvä keskustelu ei kärjistyisi. Sen mukaan tarvitaan maahanmuuttoon liittyvää ennakkoluulotonta arvovaikuttamista. Suvaitsevaisuuden ohella olisi syytä painottaa toisten hyväksymistä ja yhdessä tekemistä.

Siirtolaisuusinstituutin mukaan Suomessa on enenevässä määrin myös suojelua tarvitsevia maahanmuuttajia. Tällaiset paperittomat ja dokumentoimattomat muuttajat ovat yhteiskunnallisten palvelujen ulkopuolella. Useissa EU-maissa heille ja perheenjäsenille tarjotaan terveys- ja koulutuspalveluja. Suomessa paperittomille tulevat palvelut tarjotaan lähinnä yksityisten toimesta.