Tänään on kirkollisten vaalien päivä

Uusien kirkolliskokousedustajien vaali käydään tänään. Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.

Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat seurakuntien luottamushenkilöt.

Papit valitsevat uuden kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa. Uuden kirkolliskokouksen toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2012–30.4.2016.

Samaan aikaan pidetään hiippakuntavaltuustoedustajien vaalit. Valtuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

Hiippakuntavaltuuston jäseninä on 14 maallikkoa ja 7 pappia. Se kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa. Sen toimikausi on myös neljä vuotta. Hiippakuntavaltuuston kautta seurakunta voi esimerkiksi lähettää aloitteen kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

Vaalien tulokset selviät vasta tiistaina.