Tampereen yhtymässä selvitetään sosiaalisen yrityksen perustamista

Tampereen seurakuntayhtymässä ja Tampereen Kaupunkilähetyksessä kartoitetaan mahdollisuutta perustaa sosiaalinen yritys. 

Sosiaalinen yritys toimii normaalin yrityksen tapaan, mutta sillä on laissa määritelty työllistämistehtävä. Vaatimuksena on, että vähintään 30 prosenttia sosiaalisen yrityksen työntekijöistä on työhallinnon määrittelyn mukaisia osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä ihmisiä. Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut vähintään vuoden työttömänä.

Tampereen seurakuntien hallintojohtajan Matti Ilveskosken mukaan sosiaalisen yrityksen perusidea sopii hyvin seurakuntien toiminnan diakoniseen näkökulmaan. Ilveskosken mukaan nyt on tärkeätä selvittää, voiko seurakuntayhtymä omistaa yritystä ja harjoittaa liiketoimintaa. Ilveskosken mukaan hautausmailla, kiinteistöpalveluissa ja kurssikeskuksissa voisi olla mahdollisuuksia työllistämiseen.

Hankkeen projektipäällikkö kiertää kevään aikana tekemässä selvitystä seurakuntayhtymän yksiköissä, lähinnä tukipalveluissa ja yhteisen seurakuntatyön työmuodoissa. Suuri ideariihi järjestetään toukokuussa. Selvitystyön tuloksena syntyy liiketoimintasuunnitelma. Sen pohjalta tehdään johtopäätökset , ovatko yritystoiminnan aloittamisen edellytykset olemassa. Selvityksen on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. 

Martinus-säätiö eli Tampereen seurakuntien hallinnoima diakoniasäätiö saa rahoitustukea hankkeeseen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.