Tampereen tuomiokapituli esittää, että viisi seurakuntaa löisi hynttyyt yhteen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli esitti 14.2. pitämässään kokouksessa, että Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon seurakuntien tulisi liittyä Ylöjärven seurakuntaan. Päätös perustuu seurakuntien yhteistyöselvitystä keväästä 2017 saakka tehneen rovasti Matti Piispasen esitykseen.

Selvityksen mukaan liitos turvaa parhaat edellytykset paikalliselle omaleimaiselle seurakuntaelämälle kullakin paikkakunnalla. Selvityksessä todetaan, että seurakuntien taloudellisen tilanteen heikkenemisestä johtuen ne eivät tulevaisuudessa selviä erillisinä ilman "erittäin kipeitä sopeuttamistoimia". Selvityksen mukaan yhdistyminen toisi merkittäviä säästöjä hallinnon ja tukipalvelujen kuluihin sekä huomattavia säästöjä henkilöstömenoissa.

Kunkin seurakunnan kirkkovaltuusto tekee nyt päätöksen siitä, lähteekö seurakunta mukaan selvityksen mukaiseen liitokseen. Seurakunnissa kirkkoneuvostot kokoontuvat 6.3. ja kirkkovaltuustot 14.3. Niiden päätösten pohjalta kapituli lähettää asian 21.3. istunnosta käsiteltäväksi kirkkohallitukseen. Sen ratkaisua odotetaan 24.4.

Tulevat seurakuntavaalit 2018 käytäisiin mahdollisen uuden seurakuntarakenteen mukaisesti.

Jos seurakuntien yhdistyminen toteutuu, uudessa seurakunnassa oli noin 45 000 jäsentä. Ylöjärvi on noin 24 000 jäsenen seurakuntana yhdistyvistä seurakunnista suurin.

Kuva: Olli Seppälä