Suurin potti kirkkohallituksen rakennusavustuksista Petäjäveden kirkon korjaukseen

Kirkkohallituksen täysistunto jakoi seurakunnille rakennusavustuksia yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Summa jaettiin 70 hankkeelle. Summasta 4,7 miljoonaa euroa oli valtion rahoittamaa suojeltujen kirkollisten rakennusten tukea ja 1,8 miljoonaa euroa kirkon keskusrahaston tukea muille seurakuntarakennuksille.

Seurakuntien hakemuksista yli puolet koski suojeltujen kirkollisten rakennusten tukea. Hakemusten määrä oli kaksinkertainen muutamiin edellisvuosiin verrattuna.

Suurin yksittäinen tuki eli noin 1,5 miljoonaa euroa myönnettiin Petäjäveden kirkon sisätilakorjaukseen. Muita huomattavia tuettavia hankkeita ovat Mäntyharjun, Korpilahden ja Imatran Kolmen Ristin Kirkkojen korjaukset sekä Valtimon, Lumijoen ja Kinnulan seurakuntatalojen korjaukset.

Hiippakunnista eniten tukea meni Lapuan hiippakunnan alueelle, kaikkiaan reilut 2,5 miljoonaa euroa. Seuraavaksi eniten avustuksia suuntautui Mikkelin hiippakuntaan (vajaat 1,1 miljoonaa euroa) ja Oulun hiippakuntaan (reilut 980 000 euroa). Vähiten rakennusavustuksia saivat Helsingin hiippakunnan seurakunnat (37 400 euroa).

Esityksen valmistelussa noudatettiin uudistettuja jakoperusteita. Tukea jaettiin nyt myös seurakunnille, joiden hoidettavana on suojeltuja kirkollisia rakennuksia. Aiemmin rakennusavustusten myöntäminen on ollut sidottu ainoastaan seurakunnan verotuloihin ja kirkollisten rakennusten määrään.

Kuva: Aarne Ormio/ Kirkon kuvapankki