Suurella Sydämellä -osapuolet riidoissa – poliisikin kuvioissa

Kirkkopalveluiden koordinoiman Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminnan verkko-osoitteesta on virinnyt kiista.

Sen takia Kirkkopalvelut ry tuo markkinoille uuden verkkopalvelun vapaaehtoistoiminnan koordinoimista varten eri paikkakunnilla. Tampereen seurakuntayhtymä tiedottaa uuden palvelun toimivan osoitteessa vapaaehtoistyo.fi.

Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminta on Tampereen luterilaisissa seurakunnissa kehitetty, kymmenen vuotta käytössä ollut vapaaehtoistoiminnan malli. Sen valtakunnallinen koordinointivastuu siirtyi Kirkkopalvelut ry:lle lokakuussa 2014. Suurella Sydämellä on Kirkkopalvelut ry:n rekisteröity tavaramerkki.

Kirkkopalvelut koordinoi nyt noin 40 paikkakunnalla Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoimintaa, joka on myös Yhteisvastuukeräyksen 2015 kotimaisena erityiskohteena.

– Valitettavasti olemme yllättäen joutuneet Suurella Sydämellä -verkkopalvelua koskevaan kiistatilanteeseen. Olemme hyvässä yhteistyössä Tampereen seurakuntayhtymän kanssa tehneet kaikkemme päästäksemme asiassa sovintoratkaisuun. Koska neuvottelut vastapuolen kanssa eivät ole johtaneet tuloksiin, olemme joutuneet jättämään kiistan viranomaisten ratkaistavaksi, kehitysjohtaja Hannu Harri Kirkkopalveluista sanoo Tampereen seurakuntayhtymän tiedotteessa.

– Koska kiistan ratkaisun ajankohtaa ei pystytä arvioimaan, uuden palvelun avaaminen on asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme kannalta välttämätöntä, Harri jatkaa.

Kiista koskee tiedotteen mukaan ensisijaisesti vapaaehtoisverkoston osoitteen suurellasydamella.fi omistajuutta ja liittyy aikaan ennen Suurella Sydämellä -koordinointivastuun siirtymistä Kirkkopalvelut ry:lle.

Kiistalla ei ole vaikutusta vuoden 2015 yhteisvastuuvaroin tehtävään avustustyöhön. Yhteisvastuuvaroja ei käytetä uuden verkkopalvelun tekniikan toteuttamiseen. Sen rahoituksesta vastaa Kirkkopalvelut ry.

Yrityksen edustaja: Siirrettiin lupaa kysymättä

Kotimaa24 soitti kaikille kiistan osapuolille. Viestintäviraston sivujen perusteella domain eli verkkotunnus on Agile Design Oy:n omistuksessa. Tunnuksen tila on jäädytetty.

Agile Design Oy:n toimitusjohtaja Jari Kivimäki kertoo, että yritys on rakentanut Suurella sydämellä -verkkopalvelua yhdessä Tampereen seurakuntayhtymän kanssa vuosia.

– Tampereen seurakuntayhtymä on ollut Agilen rakentaman verkkopalvelun asiakas seitsemän vuotta. Agilea pyydettiin tekemään verkkopalvelu, koska asian tekemiseen ei ollut seurakunnalla rahaa. Kehitystyötä on tehty yhdessä asiakaslähtöisesti, Kivimäki sanoo.

– Nyt Tampereen seurakuntayhtymä on siirtänyt sen meiltä lupaa kysymättä Kirkkopalveluille. Kyse ei ole vain domainista vaan koko verkkopalvelusta. Tämä on omistajuuskiista. Meillä on asiakassuhteet näihin kaikkiin Suurella sydämellä -seurakuntiin.

Kivimäen mielestä Tampereen seurakuntayhtymä tai Kirkkopalvelut ei ole ollut halukas aidosti neuvottelemaan heidän kanssaan.

– Yhtymä on tehnyt virheellisen päätöksen luovuttaessaan verkkopalvelun Kirkkopalveluille. Se on kiistan ydin tässä, Kivimäki tiivistää.

Sekä yhtymä että Agile ovat tehneet asiassa tutkintapyynnön poliisille. Asia on vireillä myös Viestintävirastossa.

– Siellä käsitellään domain-asiaa. Domainin omistamme me, ei siinä ole mitään epäselvää, Kivimäki katsoo.

Hän kertoo toivovansa, että asiassa päästäisiin sopuun, mutta tällä hetkellä odotellaan ja edetään tulevien viranomaispäätösten mukaan.

– Olen vuoden yrittänyt selvittää ja kertoa, mistä on kyse. Tampereen yhtymä on valinnut linjan, että verkkopalvelua on heidän, vaikka ensimmäisissä neuvotteluissa he myönsivät verkkopalvelun kuuluvan Agilelle, Kivimäki väittää.

"Domainia ei ollut tarkoitus luovuttaa lopullisesti"

Tampereen yhtymässä ollaan eri mieltä Kivimäen kanssa.

– Suurella sydämellä -konsepti on Tampereen seurakuntien rekisteröimä tuotemerkki, joka valtakunnallisen vastuun siirron myötä on rekisteröity Kirkkopalveluille. Tietotekniset palvelut ovat osa sitä, yhtymän kehitysjohtaja Timo Takala sanoo.

Hänen mukaansa vuonna 2013 Suurella sydämellä -palvelun eteen tuli tilanne, joka edellytti nopeaa reagointia.

– Tampereen yhtymä antoi tuolloin akuutin ongelman ratkaisua varten domainin Agile Designille. Sitä ei ollut tarkoitus luovuttaa lopullisesti, vaan vain akuuttien ongelmien hoitamista varten. He ovat kuitenkin ymmärtäneet asian toisin, Takala kertoo.

Vasta sen jälkeen, kun Tampereen yhtymä luovutti Suurella Sydämellä -tavaramerkin Kirkkopalveluille, havahduttiin siihen, että domain onkin merkitty Agile Designille eikä Tampereen yhtymälle.

– Sopimuksen tekeminen Kirkkopalveluiden kanssa perustui käsitykseen, että oikeudet domainiin ovat meillä. Sittemmin Agile Designin kanssa on yritetty käydä neuvotteluja, mutta ratkaisuun ei ole päästy. Tämän jälkeen olemme jättäneet Tampereen yhtymästä Viestintävirastoon tutkintapyynnön domainin oikeuden palauttamisesta meille ja myös poliisille on tehty domainin haltijuutta koskeva tutkintapyyntö, Takala sanoo.

"Tämä ei ole kenenkään etu"

Timo Takalan mukaan Tampereen yhtymässä oli ajateltu, että Kirkkopalvelut voisivat halutessaan neuvotella yhteistyön jatkamisesta Agile Designin kanssa.

Kehitysjohtaja Hannu Harri Kirkkopalveluista toteaa Kotimaa24:lle, että Tampereen yhtymän ja Agile Designin välille ilmaantuneen ristiriidan vuoksi on päädytty uuden verkko-osoitteen vapaaehtoistyo.fi perustamiseen.

– Meillä on tavoite, että jatkamme ja levitämme Suurella Sydämellä -toimintaa. Tavoite on saada sitä yhä uusille paikkakunnille.

Hannu Harrin mukaan Kirkkopalvelut on ollut halukas neuvottelemaan yhteistyön jatkamisesta Agile Designin kanssa.

– Lähtökohtahan on ollut se, että yhteistyö olisi jatkunut niin kuin ennenkin. Jostain syystä kuitenkaan ei ole sellaisia neuvotteluyhteyksiä syntynyt, jossa olisi saatu asia ratkaistua.

Kun Agile Design katsoo olleensa aloitteellinen neuvottelemaan, Hannu Harri puolestaan katsoo, ettei yritys ole ottanut kantaan Tampereen yhtymän eikä Kirkkopalvelujen neuvottelualoitteisiin.

– Alun perin olemme Kirkkopalveluissa lähteneet siitä, että yhteistyö yrityksen kanssa jatkuisi ja palvelua voitaisiin kehittää yhdessä. Olemme toivoneet, että he esittäisivät oman toiveensa, mitä he tavoittelevat, kun tilanteessa ei ole päästy eteenpäin. Asia pitäisi ratkaista mahdollisemman nopeasti. Toiminta kärsii, tämä ei ole kenenkään etu, Hannu Harri sanoo.

Kirkkopalvelut on Kotimaa24:ää julkaisevan Kotimaa Oy:n suurin omistaja.