Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä sakkasi enemmän kuin koskaan aikaisemmin

Ortodoksinen Uspenskin katedraali. Kuva: Olli Seppälä

Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä pienentyi merkittävästi vuonna 2022. Viime vuoden lopussa kirkon jäsenmäärä oli 56 576 henkeä, mikä on 1 037 henkeä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Ortodoksisen kirkon uutisen mukaan kirkko menetti vuodessa enemmän väkeä kuin koskaan aikaisemmin. Kirkosta eronneita oli kaiken kaikkiaan 1 178, mikä vastaa kahta prosenttia kirkon jäsenmäärästä.

Ortodoksisen kirkon uutisessa arkkipiispa Leo toteaa, että haluttomuus sitoutua kirkollisiin instituutioihin haastaa selvästi yhä enemmän myös ortodoksista kirkkoa. Leon mukaan "on silti tärkeää tiedostaa, että kirkosta eroaminenkaan ei välttämättä aina kerro ortodoksisuudesta luopumisesta".

Kasteiden määrä pienentynyt

Ortodoksiseen kirkkoon liittyi viime vuoden aikana 749 ihmistä. Kasteiden määrä on kuitenkin pienentynyt: viime vuonna kastettiin 361 ihmistä.

Lasten kastamatta jättäminen on huomattu myös ortodoksisessa kirkossa: "Jopa merkittävä osa ortodoksisiin perheisiin syntyvistä lapsista jää kastamatta".

Hautaan siunattiin viime vuonna 801 ihmistä, mikä on kirkon mukaan edellisvuosien lukua korkeampi. Kirkon väestörakenne viittaa kirkon mukaan siihen, että kuolleiden määrä tulee olemaan varsin suuri myös tulevina vuosina.

Ortodoksisen kirkko muistuttaa, että maahanmuutosta johtuen ortodoksien määrä on Suomessa huomattavasti Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärää suurempi. Arkkipiispa Leon mukaan Suomessa käytössä oleva määritelmä kirkon jäsenyydestä on kuitenkin ortodoksimaahanmuuttajille "täysin vieras".

Jäsenmäärä lähestyy historiallista pohjalukemaa

Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä oli suurimmillaan 1940-luvun sotavuosina, jolloin se oli hieman yli 80 000.

Sotien jälkeen kirkko menetti vuosikymmeniä jäseniään. Pienimmillään kirkkokunta oli vuonna 1991, jolloin siinä oli alle 56 000 jäsentä. Tärkeänä syynä pienentymiseen sotien jälkeisinä vuosikymmeninä oli luterilaisten kanssa solmituissa avioliitoissa syntyneiden lasten kastaminen luterilaisiksi.

Suomen ortodoksisen kirkon jäsenmäärä kääntyi varsinkin maahanmuutosta johtuen kasvuun vuosina 1992–2012, jolloin jäsenmäärä nousi lopulta yli 61 000:een. Vuonna 2013 alkoi jälleen jäsenmäärän pienentyminen.

Mikäli Suomen ortodoksisen kirkon jäsenkato jatkuu, jäsenmäärä saavuttanee lähivuosina uuden historiallisen pohjalukeman.

* * *

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!