Suomen juutalaiset: Poikien ympärileikkaaminen on kansalaisoikeus

Lapsiasiainvaltuutetun ehdotus poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia koskevasta laista olisi "terveydellisestä näkökulmasta haitallista, eettisesti kestämätöntä ja suomenjuutalaisten kansalaisoikeuksia loukkaavaa", väitetään Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston vastineessa lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttilalle.

Tuomas Kurttila teki lokakuussa sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen koskevan lain säätämiseksi. Kurttila ehdottaa, että alaikäisten ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset kiellettäisiin kokonaan tai että ympärileikkaus sallittaisiin vasta, kun lapsi itse kykenee antamaan siihen tietoisen suostumuksensa.

Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston ja puheenjohtaja Yaron Nadbornik allekirjoittamassa vastineessa todetaan, ettei poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ole kielletty missään maassa. Niissä maissa, joissa ympärileikkauksesta säädetään lailla, on se vastineen mukaan tehty tavalla, joka mahdollistaa juutalaisen tavan mukaisen ympärileikkauksen. Juutalaisen lain mukaan poika tulee ympärileikata kahdeksan päivän ikäisenä.

Vastineen mukaan kielto vaikeuttaisi ja kuihduttaisi suomenjuutalaisten elämää. Kysymystä poikien ympärileikkaamisesta kuvaillaan uskonnonvapaus- ja kansalaisoikeuskysymykseksi, lapsiasianvaltuutetun kannanottoa puolestaan pinnalliseksi.

Lisäksi vastineessa viitataan Yhdysvaltain lastenlääkärien liiton AAP:n vuonna 2012 muotoilemaan kantaan, jonka mukaan vastasyntyneen poikalapsen ympärileikkauksen hyödyt ovat riskejä suuremmat. Vastineen mukaan lapsiasiavaltuutetun aloite johtaisi toteutuessaan ympärileikkausiän nousuun, mikä olisi terveydellisestä näkökulmasta haitallista, sillä ympärileikkauksen riskit kasvavat iän karttuessa.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Lapsiasiavaltuutetulta aloite ei-lääketieteellisten ympärileikkausten kieltämiseksi