Suomeen suunnitteilla valtiollinen uskontoasioiden neuvottelukunta – "Riippuu tulevasta hallituksesta"

Opetus- ja kulttuuriministeriö kannattaa uuden uskontoasioita käsittelevän neuvottelukunnan perustamista. Asia tuli julki kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston ylijohtajan Riitta Kaivosojan puheenvuorossa tiistaina kirkolliskokouksessa.

Kaivosoja kertoo Kotimaa24:lle, että ajatus valtion ja uskontokuntien välisestä lakisääteisestä neuvottelukunnasta nousi esiin tänä keväänä, kun luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkon, katolisen kirkon ja mormonikirkon edustajien delegaatio otti asiassa yhteyttä ministeriöön.

– Suomessa ei tällaista valtion asiantuntijaelintä vielä ole. Toistaiseksi kyseessä on pelkkä aloite. Mikäli tuleva hallitus ottaa asian agendalleen tai tuleva opetus- ja kulttuuriministeri pitää sitä tärkeänä, ryhdymme valmistelemaan sen perustamista.

Kaivosojan mukaan ministeriössä on keskusteltu aloitteesta ja pidetty sitä hyvänä ja perusteltuna.

– Suomessa on nykyään yhä enemmän eri uskontokuntia. Olisi hyvä olla virallinen keskustelufoorumi, jossa voisi käsitellä uskonnollisten yhdyskuntien ja valtion suhteisiin liittyviä kysymyksiä, kuten vaikka verotusasioita. Neuvottelukunnan kautta myös kaikenlainen tieto välittyisi.

Neuvottelunkunnan tärkein tehtävä vuorovaikutuksen lisääminen

Neuvottelukuntia on hyvin erilaisia ja erikokoisia. Kaivosojan mukaan uskontojen välisen neuvottelukunnan tulisi olla laaja-alainen, mutta sen tarkempi kokoonpano ja muodostamisperusteet sekä tehtävät ja asema selviävät vasta valmistelussa, mikäli sellaiseen ryhdytään.

Mahdollisen tulevan neuvottelukunnan tärkeimmäksi tehtäväksi Kaivosoja näkee vuorovaikutuksen lisäämisen valtion ja eri uskonnollisten yhdyskuntien ja kirkkojen välillä.

Suomessa toimii jo uskontojen välinen yhteystyöjärjestö USKOT-foorumi, joka edustaa kristinuskoa, islamia ja juutalaisuutta. Foorumi vaalii yhteiskuntarauhaa ja tekee yhteystyötä viranomaisten kanssa. Se toimii asiantuntijana uskontoihin liittyvissä asioissa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta sillä ei ole virallista suhdetta Suomen valtioon.

Uusi lakisääteinen neuvottelukunta toimisi eri pohjalta ja edustaisi laajempaa uskonnollisten yhdyskuntien kirjoa kuin USKOT-foorumi, vaikka osa tavoitteista toki olisi yhteneviä foorumin kanssa.

Riitta Kaivosoja ei osaa arvioida mahdollisen tulevan neuvottelukunnan syntyaikataulua.

– Sen perustaminen edellyttäisi lainsäädäntöä, jonka valmistelussa menee aikaa. On myös tärkeää ottaa valmisteluun mukaan eri uskontokuntien edustajia ja edetä vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Etenemisvauhti riippuu nyt aloitteen saamasta vastaanotosta tulevassa hallituksessa, Kaivosoja sanoo.

Kuvakollaasin kuvat: Minerva Seppälä ja Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.