Suomalaistutkimus: Uskonnollisuus ei lisää anoreksian riskiä

Uskonnollisuus ei lisää anoreksiaan sairastumista, kertoo tuore suomalainen tutkimus. Asiasta kertoo Helsingin yliopisto tiedotteessaan.

Lääketieteilijöiden tekemässä tutkimuksessa seurattiin liki 3 000 suomalaista naista ja heidän vanhempiaan. Tutkittavien ja heidän vanhempiensa uskonnollisuutta selvitettiin kyselylomakkein naisten ollessa 16-vuotiaita. Naiset kertoivat uskonnollisuudestaan uudestaan 22–27-vuotiaina, jolloin myös selvitettiin, ketkä naisista olivat sairastaneet anoreksiaa.

Tiedotteen mukaan tutkimus oli ensimmäinen, jossa uskonnollisuuden ja anoreksian mahdollista yhteyttä selvitettiin koko väestöä edustavalla tutkimusotoksella.

– Tutkimuksemme perusteella näyttää siltä, ettei uskonnollisuus ainakaan yleisellä tasolla ole merkittävä naisten anoreksiaan vaikuttava tekijä, toteaa tutkija Pyry Sipilä Helsingin yliopistosta tiedotteessa.

– On kuitenkin syytä muistaa, että uskonnollisuus on hyvin moninainen ilmiö, joten tutkimuksemme tuloksia ei voi suoraan yleistää kaikkeen uskonnollisuuteen. Ainakaan uskonnollisuus ei Suomen oloissa lisää anoreksiaa. Saattaa myös olla, että uskonnollisuus suojaa hieman kehonkuvan ongelmilta. Tiedetään, että uskonnollisuudella voi olla monenlaisia mielenterveyttä suojaavia vaikutuksia.

Paastoaminen on yksi hartauden harjoittamisen muodoista monessa eri uskonnossa.

– Keskiajalla oli pyhimyksiä, jotka näännyttivät itsensä nälkään. Tunnetuin heistä oli 1300-luvulla elänyt Pyhä Katariina Sienalainen, joka kuoli 33-vuotiaana äärimmäisen laihana nykyistä anoreksiaa muistuttaviin oireisiin, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Anna Keski-Rahkonen kuvaa tutkimuksen taustoja tiedotteessa.

Noista ajoista lähtien ajatus uskonnollisuuden ja anoreksian mahdollisesta yhteydestä on aika ajoin noussut esiin.

Tutkimus julkaistiin International Journal of Eating Disorders -lehdessä.

Kuva: Cristian Medel