STM: Alaikäisille annettavat vaihtoehtohoidot terveydenhuollon ammattilaisten valvontaan

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) kaavaillaan potilaslakiin muutosta, joka sallisi heikkojen ryhmien vaihtoehtohoidot ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Asia käy ilmi Kotimaa24:n haltuunsa saamasta vaihtoehtohoitojen turvallisuutta ja laatua käsittelevästä ministeriöraportista. Muutos parantaisi alaikäisten ja omasta hoidostaan päättämään kykenemättömien suojaa.

Nykyisin lapsille saa antaa vaihtoehtohoitoja huoltajan suostumuksella ilman terveydenhuollon ammattilaisen valvontaa. Tosin laki velvoittaa toimimaan hoitopäätösten osalta yhteisymmärryksessä sellaisen alaikäisen kanssa, joka kehitystasonsa ja ikänsä puolesta kykenee päättämään hoidostaan.

STM haluaisi muutoksen myös hypnoosia ja suggestiivisia hoitomenetelmiä sekä manipulatiivisia vaihtoehtohoitoja antavien koulutusvaatimuksiin. Tätäkin perustellaan potilasturvalla ja hoitomuotoihin sisältyvillä riskeillä.

STM:n lakiluonnos on lähdössä lausuntokierrokselle kevään aikana. Se olisi toteutuessaan hallituksen esityksenä aikaisintaan ensi syksynä.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdotti puolitoista vuotta sitten laajaa vaihtoehtohoitolakia, jota kutsuttiin julkisuudessa puoskarilaiksi. Ministeriö luopui itse lain valmistelusta viime joulukuussa, koska jatkuvasti muuttuvan alan säätelemistä pidettiin liian vaikeana. Tuolloin ministeriö kertoi aikovansa puuttua vaihtoehtohoitoihin uudistamalla potilas- ja kuluttajansuojalakeja.

(Etusivun kuva: Andy Beer/Wikipedia)