SRK: Olemme pahoillamme että uhreja on laiminlyöty

Vanhoillislestadiolainen Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys piti tänään Oulussa tiedotustilaisuuden. Siinä kommentoitiin tutkija Johanna Hurtigin tuoretta tutkimusta Taivaan Taivaan taimet - uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta (Vastapaino 2013), joka käsittelee liikkeen piirissä tapahtuneita lasten hyväksikäyttötapauksia.

Tiedotustilaisuudessa muun muassa luettiin tiedote "SRK ja lastensuojelu". Tiedotteen mukaan SRK:ssa otetaan tutkimuksessa esitetyt "väitteet ja johtopäätökset" vakavasti.

"Olemme syvästi pahoillamme herätysliikkeemme piirissä tapahtuneista rikoksista ja siitä, että uhreja on laiminlyöty. On tarpeen, että keskusyhdistys kiinnittää toiminnassaan, erityisesti perhe- ja diakoniatyössä, enemmän huomiota uhrien ja heidän läheistensä tukemiseen."

Tiedotteessa viitataan Hurtigin tutkimukseen, jonka mukaan rauhanyhdistyksissä toimii edelleen puhujina miehiä, jotka ovat syyllistyneet lähisuhdeväkivaltaan. SRK:n hallinnon tiedossa ei tiedotteen mukaan ole, että kyseisiin rikoksiin syyllistyneitä tai tuomittuja olisi edelleen puhujina tai että heitä toimisi jäseninä SRK:n johtokunnassa.

Tiedotustilaisuudessa SRK:n edustajat totesivat, että maallikkorippi kuuluu myös luterilaisen kirkon uskoon ja Tunnustuskirjoihin. Se ei kuitenkaan ole oikea rippi, jos rikosta peitellään. "Mikäli ripissä on ilmitullut selkeä rikos, ripin vastaanottaneen tulee huolehtia siitä, että ripittäytynyt ilmoittautuu myös viranomaisille", tiedotteessa sanotaan.

SRK:n puheenjohtajan Olavi Voittosen mukaan nykyinen Katekismus sisältää ajatuksen siitä, että pappia, mutta sen mukaan myös kristittyjä yleensä koskee vaitiolovelvollisuus. Tämän jälkimmäisen seikan vuoksi Voittonen katsoi, ettei Katekismus ei ole enää ajan tasalla.

Kirjassaan Taivaan Taimet Hurtig nostaa esimerkiksi tapauksen, jossa liikkeen johtoon kuulunut puhuja sivuaa keväällä 2009 pitämässään alustuksessaan lasten hyväksikäyttöä.

"Olemme saaneet kuulla, että uskovainen perheenisä on syyllistynyt insestiin. Hirveää me ajattelemme, kun kuulemme tällaisesta. Mutta meidän on muistettava, että ne eivät ole sen pahempia syntejä, kuin mihin me jokainen oman sydämemme mustuudessa olemme valmiita. Me haluamme antaa tällaisetkin rikkomukset syntinä anteeksi", puhuja toteaa alustuksessaan.

Kyseessä on Tuomas Hännisen alustus. Hänninen kommentoi sanojaan tiedotustilaisuudessa.

– Sanoitin asian niin tietämättä todellisuudesta. Nyt sanoisin toisin. Monia asioita on opittu kantapään kautta, hän totesi.

Tiedotusvälineiden edustajat kysyivät myös, vetääkö liikkeen johto johtopäätöksiä tapahtuneesta. SRK:n edustajat sanoivat, että vuosikokous päättää esimerkiksi johtokunnan jäsenyyksistä.

Tiedotustilaisuudessa SRK:n puolesta esiintyivät pääsihteeri Tuomas Hänninen, puheenjohtaja Olavi Voittonen ja varapuheenjohtajat Matti Taskila sekä Viljo Juntunen.

Lue SRK:n tiedote:

SRK JA LASTENSUOJELU

Johanna Hurtigin tutkimusraportti julkaistiin 16.10.2013. Tutkimuksessa on selvitetty seksuaalisen väkivallan, uskon ja yhteisön välisiä yhteyksiä vanhoillislestadiolaisuudessa. Tutkijan johtopäätös on, että seksuaaliset väkivaltatapaukset johtuvat osittain vanhoillislestadiolaisen liikkeen rakenteesta, käytännöistä ja opetuksesta.

SRK:ssa otetaan tutkimuksessa esitetyt väitteet ja johtopäätökset vakavasti. Herätysliikkeen organisaatiota, toimintatapoja ja yhteisöelämää on tarpeen jatkuvasti arvioida. On syytä käydä avointa keskustelua rakenteista, jotta mahdolliset väärät toimintatavat voidaan tunnistaa ja niitä voidaan korjata. Keskusjärjestö on ollut ja on edelleen valmis arvioimaan ja tarvittaessa kehittämään yhteisömme toimintaa ja organisaatiota lastensuojelun näkökulmasta – avoimessa yhteistyössä viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Lasten hyvinvoinnin turvaaminen on meille sydämenasia. Olemme syvästi pahoillamme herätysliikkeemme piirissä tapahtuneista rikoksista ja siitä, että uhreja on laiminlyöty. On tarpeen, että keskusyhdistys kiinnittää toiminnassaan, erityisesti perhe- ja diakoniatyössä, enemmän huomiota uhrien ja heidän läheistensä tukemiseen.

Sisäinen selvitys ja toimenpiteet

Maaliskuussa 2011 valmistui SRK:n teettämä sisäinen selvitys yhdistyksen vastuuhenkilöiden toimista lasten hyväksikäyttötapausten käsittelyssä. Selvityksen myötä päätettiin, että liikkeessämme on tarpeen lisätä tietoisuutta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tämän johdosta Päivämies-lehdessä on ollut useita asiantuntija-artikkeleita ja pääkirjoituksia lähisuhdeväkivallan tunnistamisesta, ennaltaehkäisystä ja asianosaisten auttamisesta. Aiheesta on käytetty myös puheenvuoroja erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja kokouksissa. Yhteisön ulkopuolisia asiantuntijoita on hyödynnetty työryhmissä, koulutustilaisuuksissa ja käytänteiden ja toimintaohjeiden arvioinnissa. On korostettu, että on tärkeää selvittää puhujien sekä lapsi- ja nuorisotyön tehtävissä toimivien taustat voimassa olevan lain suomissa rajoissa.

Vuoden 2012 joulukuussa valmistui SRK:n perhe- ja diakoniatyön toimintasuunnitelma, joka laadittiin alan asiantuntijoiden tuella. Siinä ohjataan kouluttamaan perhe- ja diakoniatyön vastuuhenkilöitä, jotta he osaisivat kohdata ja auttaa ihmisiä myös vaikeissa seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa sekä toimia avoimessa yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Yksityinen rippi ja lastensuojelurikokset

Yksityinen rippi tarkoittaa yksittäisen ihmisen synnintunnustusta, jonka hän tekee luotettavalle kristitylle ja johon tämä ripin vastaanottaja julistaa synninpäästön. Mikäli ripissä on ilmitullut selkeä rikos, ripin vastaanottaneen tulee huolehtia siitä, että ripittäytynyt ilmoittautuu myös viranomaisille. Anteeksiantaminen ei poista rikollisen teon tuomittavuutta. Rikoksesta on kärsittävä lain mukainen rangaistus.

Hurtigin tutkimuksen mukaan rauhanyhdistyksissä toimii edelleen puhujina miehiä, jotka ovat syyllistyneet lähisuhdeväkivaltaan. Kyseisen rikostaustan omaava ei voi olla rauhanyhdistyksen puhujana, lapsi- ja nuorisotyössä tai muissa vastuullisisa tehtävissä. SRK:n hallinnon tiedossa ei ole, että kyseisiin rikoksiin syyllistyneitä tai tuomittuja olisi edelleen puhujina tai että heitä toimisi jäseninä SRK:n johtokunnassa.