Seurakunnat ottavat käyttöön uuden jäsentietojärjestelmän

Yli 130 seurakuntaa ottaa käyttöön toukokuun aikana kirkon valtakunnallisen jäsentietojärjestelmän, Kirjurin. Muut seurakunnat ottavat Kirjurin käyttöön syksyllä. Kirjuri korvaa seurakuntien paikalliset jäsentietojärjestelmät. Kirjuriin merkitään muun muassa seurakuntalaisten kasteet, rippikoulut, esteiden tutkinnat, vihkimiset ja hautaamiset.

Tähän saakka jokainen seurakunta on erikseen ylläpitänyt omaa tietojärjestelmäänsä jäsenistään. Muutoksesta tulee olemaan konkreettista hyötyä kirkon jäsenille: esimerkiksi kun kaikilla seurakunnilla on käytössään Kirjuri-järjestelmä, perunkirjoitusta varten tarvittavat sukuselvitykset tullaan saamaan yhdestä pisteestä yhtenä todistuksena. Aikaisemmin todistuksia joutui usein tilamaan monesta eri paikasta.

Yhteisen järjestelmä parantaa myös tietoturvaa, eikä seurakunnan tarvitse vastata siitä yksin.

Tavoitteena on, että nykypäivän tietojen lisäksi myös vanhat, käsin kirjoitetut kirkonkirjojen tiedot digitoidaan vuoden 2014 loppuun mennessä Kirjuriin.