Selvitys: Yhdysvaltalaisten mukaan joulun uskonnollinen tausta näkyy vähemmän julkisessa elämässä

Yhdysvaltalaisten mielestä joulun uskonnollinen tausta näkyy vähemmän kuin ennen, kertoo yhdysvaltalainen tutkimuskeskus Pew selvityksessään.

Selvityksen mukaan alati pienenevän enemmistön mukaan esimerkiksi seimiasetelmien pitäisi saada olla julkisissa tiloissa. Yhä useammalle on merkityksetöntä, toivotetaanko heille "hyvää joulua" vai "hyviä lomia".

Nykyisin 55 prosenttia yhdysvaltalaisista täysikäisistä sanoo juhlivansa joulua uskonnollisena juhlana. Heistä hieman alle puolet sanoo, että heistä joulu on enemmän uskonnollinen kuin kulttuurinen juhla.

Neljä vuotta sitten 59 prosenttia piti joulua uskonnollisena ja yli puolet piti sen uskonnollisia puolia kulttuurillisia merkittävämpinä.

Sen sijaan ylipäänsä joulua juhlivien määrä Yhdysvalloissa on pysynyt liki samana.

Kuva: Olli Seppälä