Ruotsi kohisee toimittajien salaa nauhoittamista sielunhoitokeskusteluista

Ruotsissa käy kuumana keskustelu journalismin eettisistä rajoista. Kohun syynä on Ruotsin television tutkivan journalismin ohjelma Uppdrag granskning, joka nauhoitti salaa tekaistuja sielunhoidollisia keskusteluja saadakseen selville, miten papit suhtautuvat homoseksuaalisuuteen.

Ohjelman toimittajat lähestyivät pappeja esiintyen tavallisina seurakuntalaisina, jotka sanoivat haluavansa keskustella homoseksuaalisuutensa tuottamista ongelmista. Keskustelut nauhoitettiin, ja jälkeenpäin pappeja pyydettiin kommentoimaan keskustelun aikana sanomiaan asioita.

Ohjelma on määrä esittää Ruotsissa ensi viikon keskiviikkona. Suomessa asiasta kertoi Kyrkpressen-lehti.

Kyrkpressenin mukaan Uppdrag granskning haluaa tuoda ohjelmassaan esiin, että Ruotsin kirkossa työskentelee pappeja, jotka katsovat, että homoseksuaalisuudesta voi parantua. Kirkon virallinen linja on toinen. Keskustelut kuvattiin salaa, sillä toimitus ei uskonut, että kukaan papeista myöntäisi asiaa julkisesti kameran edessä.

Ennakkotietojen mukaan yksi papeista sanoo salaa nauhoitetussa keskustelussa muun muassa, että hän ei voi parantaa homoseksuaalisuutta mutta Jumala voi.

Ohjelma on jo ennakkoon herättänyt Ruotsin kirkon papistossa reaktioita puolesta ja vastaan. Arvostelijat ovat vedonneet siihen, että sielunhoidolliset keskustelut kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin. Toimittajien toimintatapaa ymmärtävät ovat korostaneet, ettei vaitiolovelvollisuus suojele pappia vaan avun tarvitsijaa ja että huonosta sielunhoidosta raportoiminen on tärkeää.

Suomen Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen kommentoi Kyrkpressenin pyynnöstä tapausta yleisellä tasolla. Hän muistuttaa, että suomalaisten Journalistin ohjeiden mukaan toimittajan pitää kertoa ammattinsa ja se, millaisessa yhteydessä haastateltavan kommentteja käytetään. Ohjeet kuitenkin antavat mahdollisuuden poiketa tästä periaatteesta, jos yhteiskunnallisesti tärkeän aiheen tarkasteleminen sitä vaatii.

Uimosen mukaan ruotsalaisilla journalisteilla ei ole yhtä kattavaa eettistä säännöstöä kuin suomalaisilla.