Rovaniemen seurakunta suojelee 131 hehtaaria vanhaa metsää – Illin­vuopajan suojelu­alueesta tehtiin päätös

Kuvassa Illinvuopajan vesistöä, jonka takana siintävässä metsässä Rovaniemen seurakunnan suojelualue tulee olemaan. Kuva: Jouni Hagström

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 16. kesäkuuta antaa suostumuksen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamiselle. Tulevan Illinvuopajan suojelualueen pinta-ala on noin 131 hehtaaria. Se sijaitsee Mäntyvaaran ja Illinvuopajan ympäristössä Rovaniemellä.

Rovaniemen vt. kirkkoherra Ilari Kinnunen kertoo juuri saaneensa tiedon Lapin ELY-keskukselta, että päätös yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta on siellä tehty.

– Olen erittäin iloinen ja tyytyväinen suojelupäätöksestä. Tämä on konkreettinen osoitus siitä, että kirkko ei vain puhu luonnonsuojelusta vaan myös tekee työtä sen eteen.

Kinnusen mukaan Illinvuopajan suojelualuetta on seurakunnassa puuhattu jo vuonna 2014, mutta silloin ELY-keskuksesta ei löytynyt siihen määrärahaa.

– Nyt ELY-keskus teki aloitteen ja ilmoitti, että tässä olisi mahdollisuus vanhojen metsien suojeluun.

Alue on luonnontilaista eikä siellä kulje virkistysreittejä. Kinnusen mukaan alueen käyttäjiä ovat lähinnä metsästäjät ja muut luonnossa liikkujat.

Nyt suojeltavalle alueelle saatiin pysyvä rauhoitussopimus, joka täyttää METSO-ohjelman suojelukriteerit lahopuustoisesta metsästä. Alueelta löytyy runsaasti moninaista lahopuuta ja vanhaa metsää. Metsän keski-ikä metsä- ja kitumailla on noin 127 vuotta.

Alueella virtaa 16 puroa ja noroa. Niiden varsilla metsä on rehevää ja korpimaista, mutta alueen itäreunan vesistöjen varsilla esiintyy myös lehtoja.

Lapin ELY-keskus on arvioinut alueelle asetettavista rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä seurakunnalle rauhoituskorvaukseksi 291 702 euroa.

Illinvuopajan suojelualuetta koskevat rauhoitusmääräykset tarkoittavat, että alueella ei saa harjoittaa toimintaa, joka muokkaa maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Jokamiehenoikeuksiin kuuluva marjastus ja sienestys sekä laillinen kalastus ja metsästys ovat sallittuja. Moottorikelkalla tai mönkijällä ei alueella saa ajaa muuten kuin hirvenkaatoa noudettaessa.

***

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä yhden kerran. Antoisia lukuhetkiä!