Räsänen: On tärkeää säilyttää kansalaisten luottamus rahankeräyksiin

Poliisihallitus selvittelee paraikaa, onko Wikipedian harrastama lahjoitusten pyytäminen yksityishenkilöiltä Suomessa luvallista.

- Rahankeräyslain tarkoituksena on mahdollistaa yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi järjestettävät rahankeräykset ja estää epärehellinen toiminta rahankeräysten yhteydessä. On tärkeää säilyttää kansalaisten luottamus rahankeräyksiin. Lupamenettelyllä varmistetaan, että keräyksen tuotto menee ilmoitettuun tarkoitukseen. Luvan rahankeräykseen voi myöntää poliisilaitos ja poliisihallitus, sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) toteaa Kotimaa24:lle asiasta yleisellä tasolla.

- Tähän nimenomaiseen Wikipedia-asiaan en voi sisäministerinä ottaa muuta kantaa kuin, että poliisihallitus itsenäisenä lupaviranomaisena vastaa rahankeräyksen yleisestä valvonnasta nykylainsäädäntöön perustuen.

Suomessa rahaa voivat kerätä vain yleishyödylliset järjestöt, jolla on siihen lupa.

"Varainkeruukampanja on globaali ja sen on järjestänyt Wikimedia-säätiö (Wikimedia Foundation, Inc). Se on järjestetty hyvällä menestyksellä maailmanlaajuisesti useamman kerran ja järjestäjä on pitänyt huolta, että se toteutuisi lain mukaisesti ja avoimessa hengessä. Poliisin tekemä kysely ohjattiin Wikimedia-säätiön lakiasiainosastolle, joka lähettää oman näkemyksensä asiasta viranomaiselle ja on pyytänyt ohjaamaan viralliset kyselyt heille", Wikimedia Suomi ry:n puheenjohtaja Tommi Kovala kommentoi poliisihallituksen edesottamuksia blogikirjoituksessaan.

Hänen mukaansa joukkorahoitus ylipäänsä on Suomen lain silmissä kaikkea muuta kuin yksinkertaista ja olisi hyvä, että sen asema selviäisi.

Kotimaa24 kysyi ministeri Räsäseltä, onko Suomessa muita Wikipedian rahankeräykseen verrattavia asioita ja pitäisikö nämä jotenkin laajemminkin selvittää?

Räsänen vastaa kertomalla sisäministeriössä valmisteilla olevasta eduskunnan edellyttämästä rahankeräyslain uudistuksesta, joka toteutuessaan osaltaan muun muassa selkeyttää rahankeräysluvan saamisen ehtoja. Esityksen mukaan rahankeräysluvan saajan toiminnan ei tarvitsisi olla enää yksinomaan yleishyödyllistä.

- Yhteisön säännöissä voisi olla sallittua esimerkiksi liiketoiminnan muodossa harjoitettava varainhankinta, kunhan yhteisön tarkoituksena ei olisi voiton ansaitseminen sen jäsenille. Muutoksen tavoitteena on helpottaa kaikkien rahaa keräävien yhteisöjen asemaa rahankeräysluvan saajina.

Esitys on tulossa eduskunnan käsittelyyn lähiaikoina.

- Tämän osauudistuksen jälkeen keskustelu perusteellisemmasta rahankeräyslain uudistamistarpeesta varmasti jatkuu ja itse olen tuolle keskustelulle avoin. Kyseessä on kuitenkin niin iso asiakokonaisuus, että mahdollisesta rahankeräyslain kokonaisuudistuksesta on hyvä sopia esimerkiksi seuraavan hallitusohjelman yhteydessä, Räsänen päättää.