Räsänen: Huoli nälkälakosta on yhteinen

RsnenuusiPäivi Räsänen (kd) vastaa Kirkon Ulkomaanvalulle ja piispa Irja Askoalle sekä 27 järjestölle ja toimijalle, jotka ovat ilmaisseet huolensa kolmen afganistanilaisen nälkälakkolaisen puolesta.  Kotimaa24 uutisoi vetoomuksesta, jossa mainitaan myös ministeri Räsänen. Hän kiistää väitteen haluttomuudestaan keskustella Maahanmuuttoviraston linjausten oikeudenmukaisuudesta.

Lue Räsäsen Kotimaa24:lle osoittama kirjallinen vastaus:

Kirkon Ulkomaanpapu, Kepa, piispa Irja Askola ja 26 muuta järjestöä tai toimijaa on ilmaissut huolensa nälkälakossa olevien afgaanipakolaisten vuoksi. Minäkin olen heidän tilanteestaan huolestunut.

En ole missään vaiheessa ilmaissut haluttomuutta keskustella Maahanmuuttoviraston linjausten oikeudenmukaisuudesta. Tässä vetoajat antavat väärän todistuksen. Päinvastoin, tätä keskustelua olen käynyt paljon sekä Maahanmuuttoviraston että järjestöjen kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti.

Toivon, että kaikki tahot osoittaisivat vastuullisuutta siinä, ettei nälkälakossa oleville afgaanimiehille tai muille maassamme oleville turvapaikanhakijoille annettaisi mielikuvaa, että nälkälakolla voisi jollakin tavalla vaikuttaa oikeuden tai viranomaisten päätöksiin. Sellainen viesti saattaisi yllyttää heitä jatkamaan terveydelle vahingollista lakkoaan.  Mitä vetoajat tarkoittavat tässä toiveella ”viranomaisten vastaantulosta?” Viranomaiset ovat kaikin tavoin pyrkineet tarjoamaan heille apua, terveydenhuoltoa ja suojaa sekä neuvoja omien oikeuksiensa ajamiseen. Heitä ei olla käännyttämässä maasta oikeuden käsittelyn aikana vaan he voivat vapaasti nauttia vastaanottokeskuksen palveluista prosessin ajan. Maahanmuuttovirasto ei voi ottaa asiaa käsiteltäväkseen silloin kun se on oikeuden ratkaistavana. Suomessa poliitikoilla ei ole mitään valtuuksia tehdä yksittäisiä henkilöitä koskevia turvapaikkapäätöksiä, vaan ne kuuluvat viranomaisten ja oikeuden ratkaistaviksi. Näin turvataan myös kaikille turvapaikanhakijoille tasa-arvoinen ja oikeudenmukaisen asema lain edessä. Uskon, että vetoajat ymmärtävät, että niin maahanmuuttoviraston kuin oikeuden tulee kohdella kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti, syrjimättä niitä, jotka eivät saa julkisuutta tilanteelleen. Oikeusvaltiossa kenenkään ei pidä joutua hakemaan oikeuksiaan nälkälakon tai muun terveytensä vaarantamisen kautta.

Afganistanin turvallisuustilanne vaihtelee merkittävästi maakunnittain. UNHCR on Afganistanin tilanteen arvioinnissa keskeinen tietolähde, mutta sen lisäksi Maahanmuuttovirasto käyttää lukuisia muita lähteitä, kuten kansalaisjärjestöjä, tutkimuslaitoksia, muiden maiden maahanmuuttoviranomaisia ja uutistoimistoja. Maahanmuuttovirasto on luonut Afganistanin tiedonhankintamatkan avulla paikallisen kontaktiverkoston auttamaan ajankohtaisen turvallisuustilanteen seurannassa. Virasto saa ajankohtaista tietoa Afganistanin tilanteesta myös eri EU-maiden maatietoasiantuntijoilta ja Afganistanin koskevien maakokousten kautta.

Ulkomaalaislakiin ja perustuslakiin sisältyy ehdoton palautuskieltopykälä. Ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Tämä on ehdoton lähtökohta Maahanmuuttoviraston ja oikeuden päätöksille. Nyt on tärkeintä tukea turvapaikanhakijoita luottamaan oikeuslaitokseemme ja odottamaan sen päätöksiä ja samaan aikaan ottamaan vastaan apua, jota heille on tarjolla.

Päivi Räsänen , sisäasiainministeri

Lue myös KUA ja piispa Askola vetoavat: Nälkälakkolaisten tilanne huolestuttaa