Raportti: Vapaaehtoisten toimintaa kirkossa hankaloittavat ennen kaikkea asenteet

Vapaaehtoistoiminta on kirkolle elintärkeää, katsotaan sitä sitten kirkon perustehtävän, yhteisön, seurakuntalaisten tai yhteisen pappeuden näkökulmasta. Näin toteaa kirkon vapaaehtoistoiminnan kehittämistä pohtinut työryhmä loppuraportissaan Tasavertaisina ja osallisina.

Raportti on osa kirkon tulevaisuustyöskentelyä. Kirkkohallitus perusti työryhmän marraskuussa 2017 kartoittamaan, mitä muutoksia lainsäädäntöön ja toimintatapoihin tarvitaan, jotta vapaaehtoistyölle ja seurakuntalaisten toiminnalle olisi mahdollisimman vähän esteitä.

Työryhmä toteaa raportissaan, että säädösmuutoksia ei tarvita. Ongelma ovat asenteet ja säädösten huono tunteminen. Työryhmä pitää oleellisena toimintatapojen kehittämistä, toiminnan uudelleen organisointia ja asenteisiin vaikuttamista.

Vapaaehtoistehtävistä on viestittävä myös muille kuin seurakunta-aktiiveille

Kirkossa on joskus ehdotettu, että vapaaehtoisuuden sijaan puhuttaisiin seurakuntalaisuudesta. Työryhmä kuitenkin kannattaa, että seurakunnan vapaaehtoistoiminnan yhteydessä käytetään sanaa "vapaaehtoinen". Raportin mukaan sanan ymmärtävät kaikki, ja termi liittää seurakuntien vapaaehtoistoiminnan osaksi vapaaehtoistoiminnan kenttää. Seurakuntalaisuus perustuu kasteeseen pikemmin kuin toimintaan, työryhmä toteaa.

Työryhmä linjaa, että vapaaehtoistoiminnan pitäisi läpäistä koko seurakunnan elämä. Seurakunnille, hiippakunnille ja Kirkkohallitukselle listataan kymmeniä ehdotuksia, jotka liittyvät muun muassa johtamiseen, tehtävien mielekkyyteen, koulutukseen ja viestintään.

Työryhmän mielestä seurakuntien pitää päästää vapaaehtoisia johtamaan toisia vapaaehtoisia. Ehdotuksiin kuuluu myös, että seurakunnassa tehtäviä päätöksiä arvioitaisiin vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta. Tällä hetkellä vastaavalla tavalla toteutetaan lapsivaikutusten arviointia.

Kirkon rekrytoinneissa pitäisi kiinnittää huomiota osaamiseen, jota tarvitaan vapaaehtoistoiminnan organisoimisessa. Erikseen mainitaan osaamisalueen korostaminen kirkkoherrojen rekrytoinnissa.

Työryhmän mukaan luottamushenkilöiden roolia ja tehtäviä on tarpeen selkeyttää, jotta seurakuntalaisten ääni kuuluu kirkkaana päätöksenteossa.

Vapaaehtoistehtävien pitäisi löytyä seurakuntien verkkosivuston etusivulta. Vapaaehtoistehtävistä on viestittävä avoimesti myös muille kuin seurakunta-aktiiveille.

Organisaatio korostuu seurakunnissa yhteisön kustannuksella

Nykyinen lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuudet vapaaehtoistoiminnan mielekkääseen kehittämiseen seurakunnissa, työryhmä toteaa. Ongelmana seurakunnissa ovat kuitenkin työntekijäkeskeisiä toimintatapoja tukevat asenteet. Moni jäsen haluaa ennemmin palveluita työntekijöiltä kuin toimintatilaa itselleen. Työntekijä saattaa nähdä vapaaehtoistoiminnan uhkaksi työpaikalleen.

Työryhmä nostaa esiin organisaation ylikorostuneen roolin seurakunnissa. "Seurakunnan tulisi olla jäsentensä yhteisö, jota organisaatio tukee", työryhmä kirjoittaa. Se toteaa, että vapaaehtoistoiminnan kehittäminen edellyttää todellisuudessa koko yhteisön ja organisaation muutosta.

Raportissa huomautetaan myös, että vapaaehtoisia on johdettava eri tavalla kuin työsuhteessa olevia.

"Vapaaehtoistoiminnan johtamisessa korostuu jaetun ymmärryksen ja yhteisen vision merkitys. Yhteiseen visiointiin ja perusteista keskustelemiseen on oltava aikaa."

Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli raporttia tammikuun lopussa. Se päätti lähettää raportin toimenpiteitä varten Kirkkohallituksen toiminnalliselle osastolle, hiippakunnille ja seurakunnille. Raporttiin voi tutustua täällä.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen -työryhmän puheenjohtajana toimi Riitta Särkiö. Jäsenet olivat Hannu Harri, Albert Häggblom, Teemu Hälli, Jouko Kukkonen, Jari Nieminen, Irene Nummela, Henriikka Tarri, Tuomo Törmänen ja Mervi Viuhko. Sihteerinä toimi Timo-Matti Haapiainen.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Annmari Salmela: Vapaaehtoiset ovat kirkolle elämän ja kuoleman kysymys

Vapaaehtoistyötä tekevä ex-toimitusjohtaja Juhani Hihnala: "Televisio on monien ainoa ystävä"

Oulun Majakkaillat ovat vapaaehtoistyön voimannäyte – "Jumala on siunannut toimintaamme"

Kurussa vapaaehtoiset kantavat koko seurakuntaa – "Annan heille vapaat kädet"

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.