Raamatun tulkinta askarrutti kirkkojen neuvottelijoita

Kristus-keskeinen lähestymistapa Raamattuun voi tarjota tavan vastata ihmisten ja yhteiskunnan kysymyksiin. Näin totesivat teologiset neuvottelut pitäneet maamme ortodoksisen ja luterilaisen kirkon edustajat tiedonannossaan. Neuvotteluissa alustaneen teologian tohtori Sammeli Juntusen mukaan luterilaisuudessa on osin vieraannuttu siitä, että Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje.

Teologisten neuvottelujen teemoina olivat Raamatun tulkinta kirkon opetuksessa ja Ekologisuus ja kohtuullinen elämäntapa.

Yksi neuvottelujen alustajista, teologian tohtori Sammeli Juntunen esitteli luterilaisen raamatuntulkinnan periaatteita ja vaiheita. Prosessi on johtanut Juntusen mukaan myös Suomessa osin vieraantumiseen perinteisestä lukutavasta, jossa Raamattu on uskon ja elämän ylin auktoriteetti. Hän kyseli , miten Jumalan kirjoitettu sana voitaisiin palauttaa luterilaisessa traditiossa alkuperäiselle paikalleen niin, ettei sorruta kaikinpuolisesta erehtymättömyydestä kiinnipitävään fundamentalismiin.

Yhteisesti kirkkojen välillä todettiin, että Raamattu on kirkon kirja, kolmiyhteisen Jumalan pelastusteoista annettu ilmoitus, Jumalan sana. Sen merkitys avautuu syvällisesti kolminaisuusopillisesta, uskontunnustuksen tarjoamasta näkökulmasta käsin. Kristus-keskeinen lähestymistapa Raamatun kokonaisuuteen voi tarjota kirkkojen perinteestä nousevan tavan vastata tämän päivän ihmisen ja yhteiskunnan kysymyksiin.

Neuvottelijoiden mukaan viimeaikainen suomalainen raamattukeskustelu haastaa kirkkoja selkeyttämään Raamatun merkitystä kristilliselle uskolle. Eri kristillisten kirkkojen pitäisi käydä raamattuteologista keskustelua ja kiinnittää huomiota raamattuopetukseen. Tässä Suomen ekumeenisella neuvostolla voisi olla kokoava rooli.

Ekologisuus ja kohtuullinen elämäntapa on neuvottelijoiden mukaan syvästi hengellinen kysymys. Kirkkojen ja seurakuntien on toimittava nykyistä vastuullisemmin ympäristökysymyksissä. Luterilaisen ja ortodoksisen kirkon pitää ottaa vakavasti myös kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka nousee hiljentymisestä, rukouksesta ja paastosta.

Seuraavat neuvottelut pidetään vuonna 2012.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon valtuuskuntien väliset kymmenennet teologiset neuvottelut pidettiin Suomen ortodoksisen kirkon vieraana 25.–26. marraskuuta 2010 Helsingissä ortodoksisessa kulttuurikeskuksessa Sofiassa.

Suomen ortodoksisen kirkon valtuuskuntaa johti metropoliitta Ambrosius ja sen jäsenet olivat pääsihteeri Heikki Huttunen, TT Mikael Sundkvist, TT Pekka Metso, arkkimandriitta Andreas Larikka ja TM Jonas Bergenstad. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuskuntaa johti piispa Seppo Häkkinen ja jäseninä olivat TT Sammeli Juntunen, TM Hannele Karppinen, tuomiorovasti Matti Poutiainen, professori Antti Raunio, teologisten asiain sihteeri Tomi Karttunen ja työalasihteeri Kaisamari Hintikka.

Tarkkailijoina neuvotteluihin osallistuivat yleisvikaari Wieslaw Swiech SCJ, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen ekumeenisen neuvoston puolesta pastori Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko.