"Pyhä Henki johdattaa kohti seksuaalivähemmistöjen hyväksymistä"

Ekumeeninen Yhteys-liikkeen tuki ry päätti syyskokouksessaan 18. marraskuuta kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Yhdistys allekirjoittaa metahdomme.fi-sivustolla olevan yritysten ja yhteisöjen kannanoton tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Kannanoton on allekirjoittanut jo yli 500 yritystä ja yhdistystä. Niiden joukosta löytyvät muun muassa Helsingin Diakonissalaitos, Papit tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, monet ay-liikkeet ja Pelastakaa lapset.

Yhteys-liikkeen tuki ry:n puheenjohtaja, eläkkeellä oleva kirkollinen tiedottaja Ulf Särs kertoo Kotimaa24lle, että ekumeenisen yhdistyksen jäsenissä on myös henkilöitä, joille riittäisi rekisteröidyn parisuhteen kehittäminen. Tällöin avioliitto jäisi miehen ja naisen väliseksi. Syyskokouksessa yhdistys kuitenkin päätyi kannattamaan tasa-arvoista avioliittolakia.

– Olen vakuuttunut siitä, että asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan muuttuvat koko ajan hyväksyvämmiksi ja tämä on Pyhän Hengen työtä ajassamme. Pyhä Henki on totuuden henki ja vaikuttaa vääjäämättä siihen suuntaan, että seksuaalivähemmistöjen oikeudet toteutuvat yhä paremmin kirkossa ja yhteiskunnassa, Särs sanoo.

Sisäministeri Päivi Räsäsen tulkintaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta Särs pitää syrjivänä. Räsäsen mielestä julistus rajaa avioliiton vain miehen ja naisen väliseksi.

– Näyttää siltä, että eduskunnan lakivaliokunnan enemmistöllä on sama tulkinta kuin ministerillä. Minusta on kuitenkin hassua ajatella, että miesten ja naisten oikeus solmia täysin vapaasti avioliitto sulkisi pois tämän oikeuden samaa sukupuolta olevilta. Tieto ja asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat muuttuneet todella nopeasti sen jälkeen kun ihmisoikeuksien julistus 1940-luvun lopulla hyväksyttiin, Särs sanoo.

Särs toivoo, että YK:n ihmisoikeuksien julistusta voitaisiin avata ja täydentää tämän asian osalta jossakin vaiheessa. Hän ei kuitenkaan usko sen tapahtuvan nopeasti.

Kirkossakin keskusteltava avioliitosta

Ulf Särs odottaa mielenkiinnolla, miten nyt käydyt seurakuntavaalit ja niiden tulos näkyvät kahden vuoden päästä valittavan uuden kirkolliskokouksen kokoonpanossa. Hänen mielestään olisi tärkeää, että kirkolliskokous hyväksyisi siunauskaavan myös samaa sukupuolta oleville pareille.

Yhteys-liike toivoo, että Kouvolan kirkkopäivillä ensi toukokuussa voitaisiin viettää sateenkaarimessua ja järjestää seminaari liittyen tasa-arvoiseen avioliittolakiin. Jos eduskunta hyväksyy lain, kirkon on pohdittava, mitä siitä kirkollisesti seuraa.

– Ja jos tasa-arvoista avioliittolakia ei vielä hyväksytä, ei asia silti lakkaa olemasta merkittävä. Keskustelua asiasta tarvitaan yhä sen jälkeenkin, sekä kirkossa että yhteiskunnassa.

– Olemme jo lähestyneet Kouvolan seurakuntayhtymän kirkkoherroja sateenkaarimessu-toiveen kanssa, Särs kertoo.

Yhteys-liike on vuonna 2000 perustettu kirkkojen rajat ylittävä solidaarisuus- ja tukiryhmä, joka puolustaa ja edistää ihmisarvoista ja kristillistä tapaa suhtautua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja vastustaa näiden ryhmien syrjintää yhteiskunnassa ja kirkoissa. Yhteys-liikkeen teesit on allekirjoittanut maallikoiden lisäksi myös lukuisa joukko teologeja, pappeja ja muita kirkollisia vaikuttajia niin luterilaisesta kuin ortodoksisestakin kirkosta.