Puoluejohtajien mielestä kuntien ja seurakuntien yhteistyö on tärkeää ja sitä voidaan myös kehittää

Kuntavaalit ovat 13.6. Kuva ennakkoäänestyspaikalta. Kuva: Olli Seppälä

Kotimaa kysyi eduskuntapuolueilta näkemyksiä kuntien ja seurakuntien yhteistyöstä nyt ja tulevina vuosina.

Kaikki puolueiden puheenjohtajat tunnistivat kuntien ja seurakuntien yhteistyön merkityksen kasvatuksen ja sosiaalisten kysymysten parissa.

SDP:n vastuksen antoi varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.

–Kirkon diakoniatyö täydentää arvokkaalla tavalla kuntien sosiaalipalveluita ja tavoittaa myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole hakeutuneet kunnan palveluiden piiriin.

Mäkynen näki, että tulevaisuudessa yhteistyötä kuntien ja seurakuntien välillä on mahdollista tiivistää nuorten syrjäytymisen ja pahoinvoinnin ehkäisemisessä sekä kestävän kehityksen kysymyksissä.

"Monet seurakunnat ovat lähteneet juoksemaan trendikkäiden ideologioiden perässä"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi, että puolue tunnustaa kristinuskon suuren roolin suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuurin muodostumisessa ja kansallisen koheesion ylläpitäjänä.

– Pidämme valitettavana, että evankelis-luterilainen kirkko ja monet sen seurakunnista ovat lähteneet juoksemaan trendikkäiden ideologioiden perässä ja unohtaneet keskeisen tehtävänsä. Tämä näkyykin jatkuvana jäsenkatona, Halla-aho vastasi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti luterilaisia seurakuntia kuntien tärkeinä yhteistyökumppaneina ympäri Suomen. Hänen mukaansa yhteistyötä on syytä jatkaa.

– Seurakunnat tekevät tärkeää työtä lasten ja nuorten kanssa sekä heikoimpien auttamisessa. Ilman seurakuntia moni ääni jäisi yhteiskunnassa kuulematta.

"Kirkon toiminta tavoittaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia"

Myös keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko pitää kirkkoa kuntien tärkeänä kumppanina.

– Yhteistyötä tapahtuu esimerkiksi kouluissa, nuorisotyössä, vanhustenhuollossa ja vammaistyössä. Kirkon toiminta tavoittaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Saarikko uskoo, että jatkossa kirkon ja kuntien yhteistyön merkitys vain korostuu, kun Suomi nousee koronaepidemian poikkeusloista ja maassa toteutuu sote- eli sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus.

– Kunnissa korostuvat entistä vahvemmin paikalliseen identiteettiin, yhteisöllisyyteen, elinvoimaan ja sivistykseen liittyvät kysymykset. Näissä kirkon merkitys kuntien rinnalla on erittäin tärkeä Saarikko sanoi.

"Yhteistyötä kirkon ja sosiaaliviranomaisten kesken on syytä jatkaa"

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo korosti kuntien ja seurakuntien tekevät läheistä yhteistyötä monilla paikkakunnilla.

– Diakoniatyöllä on tärkeä rooli haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien ihmisten tukemisessa esimerkiksi köyhyyden, syrjäytymisen ja asunnottomuuden parissa. Yhteistyötä kirkon ja sosiaaliviranomaisten kesken on syytä jatkaa. Kirkko tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille kohtaamisen paikkoja. Tämä on arvokas lisä kuntien nuoriso- ja perhetyöhön, Ohisalo vastaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson näki kuntien ja seurakuntien yhteistyössä paljon mahdollisuuksia. Hän myös toivoi, että kuntien yhteistyö on mahdollista eri uskontokuntien kanssa

– Seurakuntien työ esimerkiksi diakonian saralla on arvostettavaa ja vaikuttavaa, ja yhteistyö näissä merkeissä sosiaalityön kanssa on parhaimmillaan hyvin vaikuttavaa ja auttaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia, Andersson sanoo.

"Päiväkotien ja koulujen hyvä yhteistyö seurakuntien kanssa tukee katsomuskasvatusta"

Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo, että seurakuntien rooli on ollut suuri koronapandemian aikana ja se tulee olemaan tärkeä myös koronan jälkeen.

– Monet ovat kärsineet tilanteesta. Yksinäisyys on lisääntynyt, moni on voinut huonosti. Koko yhteiskunnan tulee olla aktiivinen tässä asiassa. Seurakuntien diakonialla on ollut tärkeä rooli kunnissa, ja yhteistyön kuntien ja seurakuntien kesken tulee olla toimivaa.

Puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan kristillisdemokraatit haluavat olla edistämässä ja laajentamassa kuntien ja paikallisseurakuntien monipuolista yhteistyötä.

– Seurakuntien ja kuntien yhteistyömahdollisuudet ovat merkittävät etenkin lasten, nuorten, iäkkäiden ja monien erityisryhmien, kuten syrjäytymisvaarassa olevien tukemiseen liittyen. Päiväkotien ja koulujen hyvä yhteistyö seurakuntien kanssa tukee katsomuskasvatusta. Tutustuminen suomalaisiin perinteisiin ja maamme kristilliseen kulttuuriin on tärkeää, myös eri kulttuuritaustasta tuleville.

Essayahista vireä kunta on asukkaidensa hyvinvoiva yhteisö, jossa kolmannen sektorin – mukaan lukien seurakuntien – työllä on oma tärkeä roolinsa.

Liike Nyt:in puheenjohtaja Harry Harkimo sanoo, että kirkolla on merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana vastuu ja velvollisuus käyttää resurssejaan lasten ja nuorten auttamiseen.

– Uutiset lisääntyneestä väkivallasta ja syrjäytymisestä ovat todella pysäyttäviä. Toimiin pitää tarttua nyt.

*

Kotimaa kysyi puolueiden puheenjohtajilta myös, "mitkä puolueenne arvot ja tavoitteet kuntapuolueena ovat ja millä tavalla ne eroavat kaikista muista puolueista". Vastaukset on luettavissa 11.6. ilmestyvästä Kotimaasta.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.