Psykoterapeutti ei ottanut kantaa eheytyshoitoihin

Ristin Voitto -lehteen haastateltu psykoterapeutti Aili von Schulman sanoo, ettei hän ole ottanut kantaa lehden artikkelissa käsiteltyyn kysymykseen siitä voivatko homoseksuaalisessa suhteessa elävät henkilöt olla helluntaiseurakuntien jäseniä. Lehden juttu 10 kysymystä homoseksuaalisuudesta oli kirjoitettu siten, ettei sen perusteella voinut erottaa kuka juttuun haastateltu henkilö on siinä esitettyjen näkemysten taustalla.

– En ota kantaa minkään seurakunnan tai yhteisön jäsenyyksiin edes mielipidetasolla. En myöskään tunne eheytymisohjelmaa, enkä voi ottaa siihenkään kantaa, von Schulman sanoo.

– Psykoterapeuttina haluan muistuttaa, että jokaisella ihmisellä on perustarve yhteyteen ja vapaaseen tahtoon. Vaikuttaa siltä, että hengelliset yhteisöt voivat herkästi olla rikkomassa tätä yhteyspyrkimystä ja estämässä vapaan tahdon toteutumista.  Tiukat säännökset voivat tulla esteeksi nähdä yksilöitä holistisesti omana itsenään, omassa elämäntarinassaan.

Von Schulmanin mukaan on viisasta olla puuttumatta tunne-elämää koskeviin kysymyksiin, mikäli ei kykene empaattisesti ymmärtämään toisen emotionaalista tilaa. Pyrkimys ratkaista rationaalisesti sellaista, mikä ei ole kontrollin piirissä, johtaa hänen mukaansa väkivaltaan ja haavoittamiseen.

– Tiedostamattomien prossien huomioiminen on tärkeää, jotta ihmistä voitaisiin ymmärtää empaattisesti ja kokonaisvaltaisesti. Erityisesti seksuaalisuuden alueella manipulatiivisuus on hyvin traumatisoivaa, riippumatta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta.

Hengelliset yhteisöt ja heidän lehtensä ovat von Schulmanin mukaan menettäneet yhteiskuntaa rakentavan kannattelutehtävän, joka niillä voisi olla.

Lue myös:

Ristin Voitto: Homosuhteessa elävä ei voi olla seurakunnan jäsen