Protestanttiset liikkeet haastavat katolilaisuuden aseman Latinalaisessa Amerikassa

Latinalainen Amerikka on ollut kautta historian katolisen kirkon vankimpia tukialueita. Alueella on yhä yli 425 miljoonaa katolilaista, mikä on lähes 40 prosenttia maailman kaikista katolilaisista. Viimeisen 50 vuoden aikana evankeliset protestanttiset liikkeet ovat kuitenkin kasvattaneet voimakkaasti suosiotaan.

Tilastot perustuvat amerikkalaisen Pew Research Center -tutkimuslaitoksen kyselyyn. Kaikkiaan 84 prosenttia Latinalaisen Amerikan aikuisväestöstä kertoo saaneensa katolilaisen kasvatuksen. Heistä kuitenkin vain 69 prosenttia sanoo yhä tunnustavansa katolista uskoa.

Protestanteilla luvut ovat päinvastoin. Protestanttista uskoa tunnustavia on 19 prosenttia, mutta kasvatustaustaltaan heitä on vain 9 prosenttia. Esimerkiksi Kolumbiassa kolme neljästä protestantista kertoo olevansa taustaltaan entisiä katolilaisia. Etelä-Amerikan väkirikkaimman maan Brasilian evankelisiin protestanttisiin liikkeisiin kuuluvista heitä on yli puolet (54 prosenttia) ja Yhdysvaltojen latinoväestöstäkin miltei puolet (47 prosenttia).

Protestanttisessa evankelisuudessa useampia viehättää henkilökohtaisemmaksi koettu jumalasuhde sekä jumalanpalveluksen muoto. Myös aktiivinen lähetystyö sekä avustustyö nousevat kyselyssä tärkeiksi tekijöiksi. Yli puolet protestanteista mieltää itsensä helluntailaisen kristillisyyden kannattajiksi.

Latinalaisesta Amerikasta kotoisin olevan paavi Franciscuksen vaikutusta alueen katolilaisuuteen on tässä vaiheessa tutkimuskeskuksen mukaan hankala arvioida tarkemmin. Kyselyn mukaan alueen katolilaiset kuitenkin suhtautuvat häneen hyvin laajalla rintamalla myönteisesti.

Katolilaisuuden jättäneiden keskuudessa paavi sitä vastoin jakaa voimakkaasti mielipiteitä, enemmistön suhtautuessa häneen epäluuloisesti.

Koko Pew Research Centerin tutkimukseen voi tutustua täällä.

Kuvassa katolinen kirkko Santiago de Chilessä. Kuva: Olli Seppälä