Professori: Säännölliset Sley-messut kirkon kannalta ongelmallisia

Hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mukaan Espoon Iivisniemen kappelin SLEY-messujen kaltaiset naispapittomat jumalanpalvelukset voivat olla kirkon kannalta ongelmallisia.

- Jos ne ovat säännöllisiä ja laajamittaisia, ne vesittävät kirkon linjauksia ja se alkaa olla kirkon kannalta ongelmallista, Mäenpää kommentoi.

Se, millä kriteereillä kirkko tilojaan antaa järjestöjen käyttöön, on hänen mukaansa viime kädessä kirkon oma asia. Espoon tuomiokapituli ei kumonnut Espoonlahden seurakuntaneuvoston päätöstä kieltää Iivisniemen SLEY-messut. Kapitulin mukaan sillä ei ole perusteita velvoittaa seurakuntaa antamaan tiloja sellaisten messujen toteuttamiseen, jotka eivät ole seurakunnan omaa toimintaa.

- Olisin näillä tiedoilla kutakuinkin samaa mieltä kuin tuomiokapituli. Tietysti on hyviä perusteita sille, että edellytetään järjestettävien tilaisuuksien noudattavan kirkon linjauksia myös tässä naispappeusasiassa, mutta en katsoisi, että se on ehdottoman välttämätöntä, kunhan kysymys on yksittäisistä tilaisuuksista, Mäenpää sanoo.

Espoon tuomiokapituli totesi, että sekä juridisesti että teologisesti on selvää, ettei kapitulilla ole perusteita velvoittaa seurakuntia antamaan tiloja kyseiseen käyttöön. Samoin sillä ei ole perusteita kieltää tilojen antamista, koska sekä juridisiin että teologisiin syihin vedoten luvan myöntämistä voidaan sekä puoltaa että vastustaa.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys järjesti Iivisniemen kappelissa messuja, joiden toimittamisesta vastasivat SLEYn omat papit. Iivisniemen messujen takia ei siis tarvinnut järjestellä Espoonlahden seurakunnan pappien työvuoroja.

- Ainakin yksi iso ongelma siitä poistuu, jos siinä ei näihin työvuorolistoihin tarvitse ottaa kantaa, Mäenpää sanoo.

Seurakuntaneuvosto kielsi SLEYltä messujen järjestämisen ja tuomiokapituli piti ratkaisun voimassa istunnossaan torstaina.

Lue myös: SLEYn messuille tuli loppu Espoossa

Ovatko SLEY-messut syrjintää?

Piispa Heikka ei salli Espoon naispapittomia messuja

Oulun tuomiorovasti hämmästelee Heikan "inkvisitio-linjaa"