Professori Heikki Hiilamo Kanavassa: Pitäisikö valtion poistaa vihki­oikeus uskonnollisilta yhteisöiltä, jotka eivät vihi sateen­kaari­pareja?

Kuva: Olli Seppälä

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo käsittelee Kanava-lehden (16.4.) artikkelissaan kirkon ja valtion suhdetta. Hän arvostelee erityisesti kirkon päätöksentekojärjestelmää, jota pitää erittäin monimutkaisena.

"Valta on kasautunut pienelle joukolle päättäjiä, jotka osallistuvat eri rooleissa monta kertaa saman asian käsittelyyn", Hiilamo sanoo ja antaa esimerkkinä piispan monine rooleineen.

Hiilamo arvioi myös, että evankelis-luterilaisen kirkon perustuslaillinen asema tullee uudelleen arvioitavaksi viimeistään silloin, kun kirkon jäsenosuus painuu alle 50 prosentin.

Hiilamo kysyy, edistääkö vai haittaako nykyinen kirkkolain käsittelytapa uskonnollisia toimintamahdollisuuksia. Hiilamo näkee, että esimerkiksi koronarajoitusten synnyttämä tilanne, jossa kirkon hallintoelinten sähköisiä kokouksia ei lain mukaan voitu aiemmin pitää sähköisinä, oli esimerkki tällaisesta haittaavasta hallintotavasta.

"Miten liberaalin valtion tulisi suhtautua sitä lähellä toimivaan uskonnolliseen yhteisöön, jonka normit poikkeavat valtion normeista", Hiilamo kysyy artikkelinsa aluksi ja viittaa erityisesti Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja sen viralliseen suhtautumiseen samaa sukupuolta olevien avioliittoon.

Hiilamon mielestä on perusteltua kysyä, tulisiko valtion puuttua uskonnonvapauteen, kun kyseessä on samaa sukupuolta olevien parien oikeus kirkolliseen vihkimiseen.

Valtio voisi ottaa pois vihkioikeuden uskonnollisilta yhteisöiltä, jotka eivät hyväksyisi sateenkaariliittoja. Hiilamon mielestä tällainen päätös olisi ennen muuta edistysaskel syrjinnän poistamiseksi ja tasa-arvon toteuttamiseksi Suomessa.

"[Päätös] heikentäisi uskonnollisia toimintamahdollisuuksia, mutta toisaalta parantaisi perhe-elämää koskevia toimintamahdollisuuksia sekä selkeyttäisi liberaalin valtion ja uskonnollisten yhteisöjen välisiä suhteita", Hiilamo päättää kirjoituksensa.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.