Professori: Eheytyskeskustelussa palataan maailmaan, jota ei ole koskaan ollutkaan

Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula pitää eheyttämisterapioiden ympärillä käytävää keskustelua liian yksinkertaistavana. Kontula ei ymmärrä mihin ihmisiä ollaan eheyttämässä. – Se mistä puhutaan, on sekavaa. Eheyttämiseen tai seksuaalisuuden hoitamiseen tuntuu kuuluvan ajatus siitä, että kaikki mahtuvat samaan kategoriaan. Kontulan mukaan heteroseksuaalisuus mahtuu samaan lokeroon yhtä huonosti kuin homoseksuaalisuus.

– On hyvin erilaisia heteroseksuaaleja. Jotkut heterot ovat enemmän homoseksuaaleja kuin itsensä homoseksuaaleiksi identifioivat ihmiset. Eheytyskeskustelussa pelataan mielikuvilla ja palataan perussuomalaisessa hengessä maailmaan, jota ei ole koskaan ollutkaan. Yksinkertaistukset helpottavat keskustelua mutta antavat Kontulan mukaan väärän kuvan todellisuudesta. Hän tekee itse jaon seksuaalisen identiteetin, seksuaalisten kokemusten ja seksuaalisen halun välillä ja toteaa, etteivät nämä välttämättä esiinny rinnakkain.

Hän viittaa bi- ja homoseksuaalisuutta käsitteleviä eurooppalaisia tutkimuksia luotaavassa artikkelissaan muun muassa Edward O Laumannin ja Robert T. Michaelin tutkimukseen, jonka mukaan samaan sukupuoleen kohdistunutta seksuaalista viehtymystä esiintyi miehillä puolet useammin kuin homoseksuaalista identiteettiä. Naiset tunsivat tutkimuksen mukaan seksuaalista vetoa omaan sukupuoleensa neljä kertaa useammin kuin identifioivat itsensä sen kautta. Homoseksuaalista halua tai kokemuksia hankkineet tai homoseksuaaleiksi itsensä identifioivat vastaajat jakautuivat tutkimuksessa viiteen ryhmään. Pelkästään homoseksuaalista halua, johon ei liittynyt homoseksuaalista identiteettiä tai homoseksuaalisia kokemuksia, esiintyi puolella vastaajista. Yksinomaan homoseksuaalisesta käyttäytymisestä ilman halua tai identiteettiä raportoi vastaajista 20 prosenttia. Halusta ja identiteetistä ilman kokemuksia kertoi 10 prosenttia ja kaikista kolmesta yhdessä 20 prosenttia tutkimukseen vastanneista. Haastatelluista yksi prosentti sanoi omaavansa pelkästään homoseksuaalisen identiteetin ilman kokemuksia tai samaan sukupuoleen kohdistuvaa seksuaalista halua. - Kyseessä on monimutkainen asia, josta on hirveän vaikea tehdä mitään yleistyksiä. Taipumukset ja preferenssit ovat hyvin yksilöllisiä. Jos on joitakin henkilöitä, jotka ovat halunneet muuttaa identiteettiään, se ei tarkoita, että kaikki olisivat samanlaisia, Kontula sanoo. Hänen mukaansa uskonnollisuuskaan ei nykyisin liiemmin näy ihmisten seksuaalikäyttäytymisessä. - Uskonnollisuus tulee esille lähinnä arvokysymyksissä. Sen merkitys käyttäytymistä ohjaavana tekijänä on selvästi vähentynyt koko väestön tasolla myös sellaisilla ihmisillä, jotka kokevat olevansa uskonnollisia.