Piispoilta sosiaalisen median ohjeet kirkon työntekijöille – "Eettiset velvoitteet koskevat työaikaa ja vapaa-aikaa"

Kuva: Olli Seppälä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat valmistelleet yhdessä kirkon työntekijöille ohjeet siihen, kuinka käyttäytyä ja toimia sosiaalisessa mediassa. Ohjeistusta on valmisteltu jo pitkään.

Piispat rohkaisevat kirkon työntekijöitä toimimaan verkossa. Samalla piispojen mielestä on tärkeää, että työntekijät ja työnantajien edustajat ovat perillä yhteisistä periaatteista, oikeuksista ja velvollisuuksista.

Lähtökohtana työntekijöiden toimimiseen sosiaalisessa mediassa on sananvapaus, johon kuuluu oikeus ilmaista, julkaista ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennalta estämättä.

Piispat muistuttavat, että monien muiden perusoikeuksien lisäksi sananvapaus turvaa uskonnonvapautta, minkä vuoksi sananvapauden toteutumista on puolustettava ja edistettävä kaikessa kirkon toiminnassa.

"Viestinnässä moniäänisyys on etu, ei haitta. Moniäänisyys mahdollistaa erilaiset painotukset, tyylit ja tavat. Kaikista asioista ei tarvitse olla samaa mieltä. Tarvittaessa pitää olla mahdollista ottaa riskejä ja testata ennakkoluulottomasti erilaisia ajatuksia", piispat toteavat.

Kirkon työntekijän on piispojen ohjeiden mukaan toimittava tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.

"Sosiaalisessa mediassa työntekijä on esimerkillinen viestijä ja kunnioittaa keskustelukumppaneita kaikissa keskusteluissa. Työntekijän tulee pidättyä pahansuopuudesta, ilkeydestä ja muusta epäasiallisesta käyttäytymisestä. Hän ei levitä epämääräisiä, tarkistamattomia tai huhuihin perustuvia väitteitä. Nämä eettiset velvoitteet koskevat sekä työaikaa että vapaa-aikaa. Tämä on hyvä ottaa huomioon myös suljetuissa keskustelualustoissa", piispat muistuttavat.

Työntekijä ei myöskään saa sosiaalisen median käyttäytymisellään aiheuttaa työnantajalleen vahinkoa.

"Hän ei voi käyttää sosiaalista mediaa oman seurakuntalaisen, luottamushenkilön, työtoverin tai esimiesasemassa olevan mustamaalaamiseen. Yhteistä luottamusta rakennetaan parhaiten, kun työyhteisön epäkohdista ilmoitetaan aina ensin työnantajalle, ja niiden korjaamiseen käytetään työyhteisön sisäisiä viestintäkanavia."

Piispat toivovat, että kirkon työntekijä pyrkii välttämään epäkunnioittavaa keskustelua sosiaalisessa mediassa.

"[Epäkunnioittavan keskustelun] tuntomerkkeihin kuuluu muun muassa, että osapuolet kärjistävät, liioittelevat ja vääristävät toistensa näkökantoja, mustamaalaavat toista tai vievät keskustelun tietoisesti sivu-uralle. Keskustelu epäonnistuu, jos keskustelijat ymmärtävät tahallisesti toisensa väärin. Myös tietoinen loukkaaminen tai tarkoituksellinen loukkaantuminen voivat olla merkkejä epäkunnioittavasta keskustelusta.

Piispojen mukaan edellä kuvattuja näkökohtia ei saa käyttää yhdenlaisten äänien vaientamiseen ja toisenlaisten korottamiseen.

Piispat ohjeistavat kirkon työntekijöitä edistämään kunnioittavaa keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Lue piispojen ohjeet täältä.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.