Piispat kannanotossaan: Saattohoidon puutteet eivät ratkea laillistamalla kärsivän surmaaminen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat kehottavat eutanasialain edistämisen sijaan keskittymään hyvän saattohoidon turvaamiseen. He kertovat näkemyksestään torstaina julkaistussa kannanotossaan.

"Eutanasialain hyväksymisen sijaan onkin nyt arvioitava, riittääkö nykyinen lainsäädäntö turvaamaan hyvän saattohoidon kaikille vai onko syytä harkita lainsäädännön kehittämistä tältä osin", he toteavat.

Piispat vetoavat muun muassa Suomen sairaanhoitajaliiton kyselyyn. Sen mukaan yhdeksän kymmenestä sairaanhoitajasta katsoo, ettei saattohoitoa ole kehitetty Suomessa riittävästi. Nykyisessä kuolevien saattohoidossa on kyselyn mukaan vakavia puutteita.

Kannanotossaan todetaan, että hyvä ja ammattitaitoinen saattohoito on kuolevan ihmisen aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa. Saattohoidossa lievitetään fyysistä ja psyykkistä kipua ja paneudutaan samalla psykologisiin, sosiaalisiin sekä hengellisiin ja elämänkatsomuksellisiin asioihin.

Saattohoidossa kuolevalla ja hänen läheisillään on mahdollisuus valmistautua lähestyvään kuolemaan.

"Tätä tilannetta ei tule ratkaista laillistamalla kärsivän surmaaminen, vaan paneutumalla saattohoidon kehittämiseen koko maan alueella", piispat toteavat.

Varoittavana esimerkkinä eutanasialain vaikutuksista piispat pitävät sitä, kuinka lain voimaantulo Australiassa romahdutti ihmisten luottamuksen lääkäreihin. Kannanotossa muistutetaan, kuinka lääkäriliitot ympäri maailman vastustavat eutanasian laillistamista.

Lisäksi eutanasialain hyväksyneissä maissa lakia on myöhemmin alettu soveltaa sen alkuperäistä tarkoitusta ja kriteereitä laajemmin, piispat varoittavat.

"Eutanasiasta on tullut nopeasti yleisempää kuin lakia valmisteltaessa on arvioitu. Kriteeristöä on laajennettu käsittämään erityyppisiä potilastapauksia kuin mihin lakia perusteltaessa on vedottu. Eutanasia on lisääntynyt yli 80-vuotiaiden keskuudessa, ja se myönnetään yhä useammin mielenterveysongelmista kärsiville. Suuressa osassa tapauksia eutanasiatoiveen taustalla on tulevan kärsimyksen pelko", kannanotossa kirjoitetaan.

Kannanotossa piispat kannustavat arvioimaan eutanasian laillistamisen sijaan, miten saattohoito saataisiin maanlaajuisesti jokaisen tarvitsevan saataville, ja ryhtymään toimiin asiaintilan korjaamiseksi.

Kuva: Olli Seppälä