Piispainkokouksen sihteeri: Valitusrumban onnistuminen epätodennäköistä

Piispainkokouksen sihteerin Jari Jolkkosen mukaan on oikeudellisesti epätodennäköistä, että huittislaisen kirkkovaltuutetun uhkaamalla valitustehtailulla voitaisiin hidastaa piispainkokouksen työskentelyä parisuhteensa rekisteröineiden puolesta rukoilemiseen. Hänestä olisi outoa, mikäli voitaisiin ajatella alemman kirkollisen toimielimen voivan kumota kirkolliskokouksen päätöksen.

Turun tuomiokapitulissa on vireillä tämänpäiväisessä kokouksessa pöydälle jätetty kantelu, jonka tarkoituksena on kantelijan mukaan muun muassa hidastaa piispankokouksen antamaan rukousohjeen astumista voimaan.

Jolkkonen korostaa, että kirkkolain mukaan kirkolliskokous on ylin päättäjä kirkon hierarkiassa. Sen päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla alempaan kirkolliseen toimielimeen, kuten tuomiokapituliin, tai tekemällä oikaisuvaatimuksia. Jos taas maallinen oikeus käsittelisi ja tekisi asiasta päätöksen, tämä olisi Jolkkosen mukaan huolestuttavaa kirkon autonomian kannalta.

- Sekä kirkollis- että piispainkokous ovat selkeästi linjanneet, että avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto. Kirkko ei voi uskonkäsityksensä pohjalta poiketa tästä. Ruotsin tie ei ole siis meidän tie, summaa Jolkkonen.

Piispainkokouksen sihteeri ei yhdy kantelun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin tehneen miehen johtopäätökseen, että rukouspäätös johtaisi lopulta samaa sukupuolta olevien avioliittojen siunaamiseen.

- En näe tässä Pandoran lipasta jonka tarkoituksena olisi johtaa kirkkoa vihkimään samaa sukupuolta olevia, Jolkkonen torjuu.

Jolkkonen muistuttaa lisäksi Espoon piispa Mikko Heikan aiemmasta lausunnosta, jonka mukaan vapaamuotoisen rukouksen mahdollisuus ei ole hyväksyntä taikka hylkääminen sille, että jotkut ovat rekisteröineet parisuhteensa.

Katso myös:

YLE: Homoparien rukouksesta kantelu tuomiokapituliin

Kantelu rukouspäätöksestä pöydälle