Piispainkokouksen rukousohjeistus julki

Piispainkokouksen laatima pastoraalinen ohje vapaamuotoisesta rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan on nyt julkistettu. Piispainkokous oli koolla Helsingissä.

Rukousohjeen mukaan pappi tai muu kirkon työntekijä rukoilee vapaasti tai hyödyntää harkintansa mukaan kirkon rukousaineistoa. Rukous perustuu yhteiseen sopimiseen ja kirkon työntekijän vapaaseen harkintaan eikä synnytä uusia virkavelvollisuuksia kirkon työntekijälle tai seurakunnalle. Piispainkokous piti vapaaehtoisuutta tärkeänä kirkon ykseyden kannalta.

Koska kyseessä ei ole avioliiton vihkimiseen rinnastuva kirkollinen toimitus, rukouksessa ei käytetä avioliiton vihkimiseen tai sen siunaamiseen kuuluvia erityisiä osia. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi parille osoitettuja tahdotko -kysymyksiä, sormusten vaihtoa sekä puolisoiksi julistamista.

- Jokaisella on Jumalan luomistyön perusteella ehdoton ihmisarvo. Kirkon työntekijän pastoraaliseen vastuuseen kuuluu, että hän on valmis asettumaan rinnalle, kuuntelemaan toista ja rukoilemaan toisten puolesta. Rukouksella on myönteinen merkitys kristityn ja koko kirkon elämään, totesi arkkipiispa Kari Mäkinen tiedotustilaisuudessa.

Rukous voidaan toteuttaa yksityisesti tai yhteisöllisesti yhdessä sopien. Kirkon käytöstä päätetään paikallisesti seurakunnassa kirkkojärjestyksen mukaan.

Pastoraalisen ohjeen tarkoitus ohjatata kirkon työntekijöitä hyviin käytäntöihin. Ohjeiden antaminen kuuluu piispalle tai piispainkokoukselle. Valvonnasta vastaa piispa hiippakunnassaan ja kirkkoherra seurakunnassaan.

Tutustu ohjeistukseen

Katso myös:

Piispojen rukousohjetta odotetaan ristiriitaisissa tunnelmissa