Piispa Soramiehen erottamisesta: Hajaannusta vaikea korjata

Repo Mattixx205Risto Soramiehen luterilaisen kirkon pappisvirasta tästä päivästä lukien. Tampereen piispan Matti Revon mukaan päätös tarkoittaa muun muassa sitä, että kirkossa oleva hajaannus tulee entistä enemmän näkyväksi.   Repo kuvaa, että päätös tehtiin murheellisella mielellä.   - Hajaannusta on hyvin vaikea korjata. En ole sanomassa, että heidän pitäisi ottaa askel ja perustaa oma kirkkokunta, vaan palata takaisin kirkon jumalanpalvelusyhteyteen. Olemme osa Kristuksen ruumista. Jos kieltäytyy sakramentaalisesta yhteydestä, se johtaa myös irtaantumiseen kirkkoruumiista, suunnan pitäisi olla toisenlainen, Repo sanoo.   Päätös Soramiehen pappisvirasta erottamisesta oli yksimielinen. Tarkoittaako päätös lopullista kirkon ja Lähetyshiippakunnan, joka ennen tunnettiin Luther-säätiönä, eroa?  

- Semmoinen asia on Lähetyshiippakunnan itsensä arvioitava. Hiippakunnan näkökulmasta on niin, että Lähetyshiippakunnan pappi ei voi ottaa tällaisia valtuuksia ja ryhtyä piispaksi ilman kirkon oman järjestyksen, johon hän on sitoutunut, tukea. Intressissä on enemmänkin se, että Lähetyshiippakunnan väki palaisi takaisin kirkon jumalanpalvelusyhteyteen. Valitettavasti näyttää siltä, että he ovat erottautumalla ajaneet itsensä sellaiseen pisteeseen, että he korostavat erillisyyttään ja ajavat itseään selvemmin näkyvään eroon.

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen on kertonut pitävänsä mahdollisena, että Lähetyshiippakunnassa toimivat Suomen luterilaisen kirkon papit voisivat eri hiippakunnissa menettää pappisoikeutensa. Kotimaa24 on aiemmin kertonut myös, että ilmeisesti useiden hiippakuntien tuomiokapitulit ovat pyytäneet papistoonsa kuuluvilta Lähetyshiippakunnan papeilta selvitystä. Revon mukaan Tampereen hiippakunnassa ei ole Lähetyshiippakunnan pappeja.   Lue myös: Risto Soramies erotettiin pappisvirasta   Soramies näkee toimineensa pappisvalansa mukaisesti