Piispa Salmi Torniossa: Kirkon opetuksesta ei saa poiketa rippikouluopetuksessa

Salmi_Samuel203Samuel Salmi korostaa, että seurakuntien rippikouluopetuksen on ehdottomasti oltava kirkon opetuksen ja järjestyksen mukaista. Piispa Salmi vieraili 31.5.2011 Torniossa selvittämässä seurakunnan erään papin rippikouluopetukseen liittyviä epäselvyyksiä ja siitä noussutta kohua. Piispa Salmi totesi, että nyt Torniossa opetus ei ole kaikilta osin ollut kirkon järjestyksen mukaista. Pappi on sittemmin pyytänyt anteeksi opetustaan.

Rippikoululaisten vanhemmat nostivat esiin kysymyksen seurakunnan papin opetuksesta. Pappi oli käyttänyt tuomitsevaa kieltä homoseksuaaleista, naispapeista ja lestadiolaisista. Piispa Salmi ymmärtää hyvin vanhempien huolen rippikouluopetuksesta.

- Opetuksen on oltava kirkon tunnustuksen ja järjestyksen mukaista. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että papin on opetuksessaan naispappeudesta liityttävä kirkon opetukseen, painottaa Samuel Salmi. Rippikouluopetus ei saa liioin sisältää hyökkäystä sukupuolisen suuntautumisen tai herätysliiketaustan suhteen.

Myös seurakunnan kirkkoherra Ari Juntunen pyysi anteeksi nyt tapahtunutta ja totesi, että Tornion seurakunnassa toimitaan rippikouluopetuksessa vastedes kirkolliskokouksen päätösten ja piispainkokouksen ohjeiden mukaisesti. Hän totesi, että virheitä on tapahtunut myös asian tiedottamisessa ja pahoitteli niitä.

Piispa, tuomiokapitulin ja seurakunnan edustajat sekä vanhemmat totesivat, että asia on nyt selvitetty ja sovittu. Tuomiokapituli seuraa tehtävänsä mukaisesti rippikouluopetusta ja varmistamaan, että opetus on kirkon opin ja järjestyksen mukaista.

Rippikouluopetus perustuu piispainkokouksen hyväksymään rippikoulun opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelman keskiössä on opetus kirkon uskosta kolmiyhteiseen Jumalaan - Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Rippikoulu on olennainen osa kirkon kasteopetusta. Rippikoulun oppikirjoina ovat Raamattu, Katekismus ja Virsikirja sekä piispainkokouksen hyväksymät oppikirjat.

Lue myös: Tornion helvettiopetus ei ole aiheuttanut peruutuksia seurakunnan rippikouluihin

PS: Rippipappi opetti - lapset itkivät

Piispa Samuel Salmi Tornioon selvittämään rippikoulusotkua