"Piispa puoluepoliittiseen selibaattiin"

jolkkonen_ruokanen_420

Kuopion toiselle kierrokselle edenneet piispanvaaliehdokkaat dogmatiikan professori Miikka Ruokanen ja piispainkokouksen pääsihteeri Jari Jolkkonen eivät lämpene sille, että piispa voisi olla poliittisesti aktiivinen.

- Minusta on parempi, ettei piispa osallistu puoluepolitikointiin, koska hän on kaikkiin puolueisiin kuuluvien hengellinen paimen. Toki hän voi ja hänen tuleekin ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ja eettisiin kysymyksiin, Ruokanen vastaa.

- Kyllä voi ja pitää, vastaa Jari Jolkkonen, mutta jatkaa:

- Juuri siksi piispan on hyvä elää puoluepoliittisessa selibaatissa. Näin luottamus ja vaikutusmahdollisuudet säilyvät kaikkiin suuntiin. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen on hyvä nousta kirkon omista juurista. Piispan pitää puolustaa syrjäytyneitä, uskonnonvapautta, ihmisoikeuksia ja luomakunnan asiaa. Ja kyllä meillä on oikeus puolustaa myös kirkon toiminnan edellytyksiä, kuten verotus- ja vihkimisoikeutta. Ei ne ketään sorsi.

Piispanvaalin ensimmäisellä kierroksella puhuttiin eläkkeelle jäävän piispan Wille Riekkisen ”linjasta” ja siitä, että Kuopiossa käydään linjavaalia. Ruokasta ja Jolkkosta on kuvattu "keskilinjan" miehiksi verrattuna Riekkiseen, jota luonnehditaan usein "liberaaliksi". Ruokanen ja Jolkkonen eivät ryhdy kriittisiksi vastatessaan kysymykseen, mitä he säilyttäisivät Riekkisen ”linjasta” ja mitä muuttaisivat?

Ruokanen kertoo Riekkisen ilmoittavaan kotisivullaan painopistealueiksi Raamatun tulkinnan, joka tarjoaa elävää uskoa tämän päivän ihmisen ulottuville.

- Hän myös korostaa muun muassa kristillistä kasvatusta, oikeudenmukaisuutta, maallikkoaktiivisuutta ja luomakunnasta huolehtimista. Kannatan lämpimästi tätä kaikkea. Kenties lisäisin vielä pappien sekä muiden työntekijöiden ja vastuunkantajien hengellisen elämän tukemisen ja teologisen identiteetin vahvistamisen sekä jumalanpalveluselämän elävöittämisen.

Jari Jolkkonen kertoo muistavansa Wille Riekkisen radiohaastattelun, kun edellinen Kuopion vaali oli selvinnyt.

- Hän sanoi asettavansa painopisteiksi Raamatun, maallikkoaktiivisuuden ja lapsi- ja nuorisotyön. Ne ovat yhä ajankohtaisia. Liityn niihin mielelläni. Lisäksi nyt tarvitaan panostusta hengelliseen elämään ja uskon älylliseen puolustamiseen. Olen ollut hidas esittämään omaa linjaa, koska piispa on sidottu kristinuskoon ja kirkon linjaan. Kirkon työtä tehdään yhdessä.

Kuopion piispanvaalin toisen kierroksen äänestys käydään 20.2.

Lue lisää toisen kierroksen piispaehdokkaiden näkemyksiä: Chopin kohottaa Ruokasen ylijärjellisiin sfääreihin - Jolkkonen soittaa Bachia

Jeesus tulee - "Kukahan hurmahenki tuonkin on teipannut"