Piispa Jolkkonen: Kirkon pysyttävä ajassa, sanassa ja yhdessä

jolkkonen Jolkkonen ei puheessaan puuttunut kristinuskon tilaan kirkossa eikä tarkemmin yhteiskunnassakaan, vaan puhui yleisesti aiheesta onko kristinuskolla tulevaisuutta. Hän sanoi puheensa alkuun, että hänen tekisi mieli Sibeliusta mukaillen sanoa olevansa teologi eikä ennustaja, josta syystä hän ei voi vastata suoraan kysymykseen. Piispa paalutti kuitenkin kolme haastetta, joihin kirkon on vastattava: Kirkon on pysyttävä ajassa, pysyttävä sanassa ja pysyttävä yhdessä. Jolkkonen katsoi ajassa pysymisen liittyvän ensisijaisesti kirkon läsnäoloon arjessa. Hän muistutti, että luterilaisen uskonkäsityksen mukaan usko eletään todeksi arjen keskellä: perheessä, työssä ja kaikessa yhteiselämässä. Arjen kristillisyyden Jolkkonen sanoi rakentuvan yksinkertaisista asioista, kuten ruoka- ja iltarukouksista. Ajassa pysymisen Jolkkonen katsoi tarkoittavan myös sitä, että Kristuksen evankeliumi haastaa vallitsevan materialismin ja naturalismin. Jolkkonen peräänkuulutti kristinuskon älyllistä puolustamista. Hän totesi kuitenkin, että puolustamisen, apologian, tehtävä on poistaa älyllisiä esteitä ja osoittaa kristinusko sisäisesti johdonmukaiseksi, mutta uskon syntymiseen se ei riitä. Siihen ihminen tarvitsee Pyhän Hengen lahjan. Jolkkonen kiitteli puheessaan syventymispäivien järjestäjää, Suomen Raamattuopistoa sen sitoutumisesta Raamatun esillä pitämiseen kirkossa. Jolkkonen rohkaisi kuulijoita pitämään kiinni luterilaisesta claritas-periaatteesta, jonka mukaan Raamattu on keskeisessä sanomassaan niin selkeä, että jokainen avoimesti sitä tutkiva voi sitä ymmärtää. Hän kehoitti olemaan uskomatta väitteitä, että Raamatun viesti olisi "hämärä". Jolkkonen kertoi kiertäneensä useissa hengellisissä kesäjuhlissa ja olevansa vaikutettu siitä, kuinka hyvässä yhteistyössä herätysliikkeet ja seurakunnat ovat niissä toimineet. Yhdessä pysymisen yhdeksi vaalimiskeinoksi hän mainitsi eri tahojen toimimisen seurakunnan luottamustehtävissä.

Lue Jari Jolkkosen koko puhe täältä

Lue myös

"Paine irrottautu kristillisestä uskosta kasvaa" (Päivi Räsäsen puhe)

"Maallistuneet liberaalit kirkot romahtamassa" (Timo Junkkaalan puhe)