Peura: Valtion korvattava kirkolle hautaustoimen kulut täysimääräisesti

Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura otti kantaa tuleviin hallitusneuvotteluin puhuessa tänään Hautausmaahallinnon neuvottelupäivillä Vaasassa.

– Keväällä 2011 alkavan hallituskauden aikana valtion ja kirkon tulee yhteistyössä luoda järjestelmä, jolla kirkolle korvataan täysimääräisesti sen hoitamat yhteiskunnalliset tehtävät.  Tätä koskeva linjaus tulee kirjata myös hallitusohjelmaan.

Peuran mielestä valtion on tultava taloudellisesti vastaan, jotta hautaustoimessa kirkon jäseniä ja kirkkoon kuulumattomia voitaisiin kohdella yhdenvertaisesti. Hautausten  järjestäminen uuden hautaustoimilain myötä 2000-luvun alussa on Peuran mukaan herättänyt tyytymättömyyttä kirkon jäsenissä.

– Kirkon oma kanta on, että valtiovallan tulee puuttua hautaustoimen kohdalla ilmenevään, kansalaisia eriarvoistavaan käytäntöön. Tämä ei ole vaikeaa, koska puuttuminen on kiinni valtiovallan omasta tahdosta.

Lue piispa Peuran puhe kokonaisuudessaan