Peura: Pakolaisilla on oikeus kääntyä kristityiksi

Lapuan piispan Simo Peuran mukaan Suomeen tulevilla pakolaisilla on oikeus omaksua kristinusko uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti.

Peura puhui tänään Helsingissä järjestettävässä Kirkon missio ja globaali kristinusko -seminaarissa.

Peuran mukaan kirkon on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että kirkon sanoma ei muodostu välineeksi edistää jotakin muuta.

– Meidän on sanottava selvästi, että kristityksi kääntyminen ei ole toimenpide, jolla edistetään turvapaikan saamista, Peura sanoi.

Jos maahanmuuttaja kääntyy kristityksi, se edellyttää Peuran mukaan huolellista tutustumista kristinuskoon ja sen ydinvakaumuksien omaksumista. Asiaan kuuluu myös rippikoulu, mistä Peuran mukaan on pidettävä kiinni myös pakolaisten kohdalla.

Missiologiassa on viime vuosina keskusteltu kokonaisvaltaisesta lähetyskäsityksestä. Peura muistutti, että siihen sisältyy myös Kristuksesta kertominen.

– Olemme olemassa julistaaksemme sanomaa ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta. Elämme tästä sanomasta.

Kristityille aivotyötä

Kokonaisvaltaiseen lähetysnäkyyn kuuluu myös uskontojen kohtaaminen.

– Mitä pitemmän aikaa maahanmuuttajat ovat Suomessa, sitä välttämättömämmäksi käy kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen. Tarvitaan siis uskontodialogia, Peura sanoi

Peuran mukaan uskontojen vuoropuhelu tarkoittaa kristityille aivotyötä. Uskontojen rinnakkaisolon tulee olla rauhanomaista. Kenelläkään ei ole varaa uskonnolliseen kiihkoiluun.

Ylipäätään kymmenien tuhansien pakolaisten saapuminen Suomeen on Peuran mukaan tehnyt kaikille selväksi sen, että lähetys suuntautuu kaikkialta kaikkialle. Yhtäkkiä keskuudessamme Suomessa elää marginaaliin joutuneita lähimmäisiä, jotka on kohdattava kokonaisvaltaisesti.

Varsinkin muslimien suuri määrä Suomeen tulevien joukossa tarjoaa Peuran mukaan kirkolle myös yllättäviä mahdollisuuksia.

– Uskontodialogi pakottaa meitä tutkimaan ja arvostamaan omaa perinnettämme. Tästä syystä muslimien kohtaaminen on kirkolle, joka toimii sekulaarissa ja uskonnolliseen neutraaliuteen taipuvassa yhteiskunnassa, mahdollisuus uudistua, Simo Peura sanoi.

Kuva: Matti Karppinen