Parisuhderukouskantelut eivät johda toimenpiteisiin

puheenjohtajan_nuija205 kertoi heinäkuussa neljän papin laatineen rukouksen parisuhteensa rekisteröineiden puolesta. Rukouksia ei ollut aiemmin julkaistu kirjallisena. Myöhemmin yksi neljästä papista irtisanoutui rukouksesta.

Pappien laatima rukous herätti paljon keskustelua ja myös kantelut Helsingin ja Espoon kapituleihin. Piispa Simo Peura kommentoi rukousta aikanaan lyhyesti pääviestinään se, että kaavat laatii kirkolliskokous. Papit katsoivat rukouksessaan soveltaneensa piispainkokouksen ohjetta.

Helsingin kapituli käsitteli parisuhderukouksesta sinne saapunutta tamperelaisen kirkkovaltuutetun kantelua tänään omien pappiensa osalta ja Espoon kapituli niin ikään omien pappiensa osalta jo viime viikolla.

Helsingin kapituli katsoo, ettei kantelu anna aihetta toimenpiteisiin. Näin päätettiin myös Espoossa, jossa kantelun teki eri henkilö kuin Helsingissä.

Helsingissä kapituli näkee, että pappien rukouksessa on kyse piispojen pastoraalista ohjetta ja sen soveltamista koskevaan keskusteluun. Piispat laativat helmikuussa ohjeen rukoukseksi parisuhteensa rekisteröineiden puolesta.

Kapituli kuitenkin kiinnittää huomiota pappien laatiman rukouksen kohtaan, jonka mukaan siinä olisi parin kahdenkeskinen tapahtuma, joka voi sisältää kysymykset ja lupaukset ja mahdollisen symbolisen teon, jonka pari itse toteuttaa papin siihen osallistumatta. Tässä yhteydessä kapituli siteeraa päätöksessään piispainkokouksen ohjetta, mikä lienee tulkittavissa pieneksi kritiikiksi rukouksen laatijoille. Piispainkokouksen ohjeen mukaan rukouksessa parisuhteensa rekisteröineiden puolesta ei ole kyse avioliittoon rinnastettavan parisuhteen siunaamisesta. Niinpä ohjeen mukaan ei pitäisi käyttää avioliiton vihkimiseen tai sen siunaamiseen kuuluvia erityisiä osia (esimerkiksi kysymykset ja sormusten vaihto).

Helsingin hiippakunnan lakimiesasessori Ritva Saario, tarkoittaako päätös siis, ettei pappien rukouksensa sisään ehdottamaa symbolista hetkeä voida kapitulin mukaan järjestää?

- Kun ajattelee, mikä piispainkokouksen ohjeen sisältö on, on papin asiana huolehtia, ettei rukous ole ristiriidassa piispainkokoukseen ohjeen kanssa. Tässä ei ole ollut kyse siitä, mitä joku on tehnyt tai jättänyt tekemättä, vaan tämä on evästys jatkoa varten. Tämä on siis asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota, hän muotoilee.

Myös Espoossa päätösperustelut olivat samankaltaiset kuin Helsingissä.

Lue asian taustat aiemmista uutisista:

Neljän papin parisuhderukouksesta kanneltiin kapituliin

Neljä pappia laati rukouksen parisuhteen rekisteröineiden puolesta

Yhteys-liike ei edelleenkään aja sukupuolineutraalia avioliittoa

Piispa neljän papin rukouksesta: Kaavat luo kirkolliskokous

Yksi neljästä tarkentaa: En voi allekirjoittaa rukouksen "hahmotelmaa"