Pappisliitto otti kantaa tiedustelulakeihin: Rippisalaisuuden loukkauksista pitää raportoida

Uuden tiedustelulainsäädännön mahdollistamat rippisalaisuuden loukkaukset on ilmoitettava asianosaisille ja tiedusteluvaltuutetulle, todetaan Suomen kirkon pappisliiton tuoreessa kannanotossa.

Pappisliitto pitää hyvänä sitä, että eduskunta päätti palauttaa tiedustelulait valiokuntavalmisteluun. Liiton mukaan lait puuttuvat merkittävällä tavalla perustuslain 10 §:ssä säädettyyn yksityiselämän suojaan.

Pappisliitto pitää yksityiselämän suojaa merkittävänä perusoikeutena. Siksi sen rajoittamiseen tulee suhtautua erityisen varovaisesti.

Lakiesityksen 41 § perusteella tiedustelun kohdistaminen rippisalaisuuden alaiseen viestiin olisi kiellettyä. Tätä ratkaisuna Pappisliitto pitää oikeana, samoin säännöstä siitä, että jos tiedustelu vahingossa kohdistuu rippisalaisuuden alaiseen viestiin, toimenpide pitää keskeyttää ja saadut tiedot hävittää.

Ongelmallisena Pappisliitto sen sijaan pitää sitä, että tiedustelua suorittavan viranomaisen ei tarvitsisi ilmoittaa kenellekään, jos tiedustelu on vahingossa kohdistunut rippisalaisuuden alaiseen viestiin. Liiton mukaan viranomaisella pitäisi olla velvollisuus ilmoittaa rippisalaisuuden rikkoutumisesta ainakin papille, jota rippisalaisuus koskee. Viranomaiselle tulisi säätää ilmoitusvelvollisuus myös tiedusteluvaltuutetulle silloin, kun rippisalaisuutta on tiedustelussa loukattu, liitto katsoo.

Pappisliiton kannattaa tiedustelulainsäädännön tarkentamista niin, että rippisalaisuuden ja muun erityisesti suojatun viestinnän loukkaukset pitää raportoida sekä asianosaisille että tiedusteluvaltuutetulle.

"Viestit nähneelle tai kuulleelle tiedustelijalle asiat jäävät muistiin"

Kirkon Akateemisten eli AKI-liittojen toiminnanjohtaja, pastori Jussi Junni arvioi, että mahdolliset ongelmat liittyvät erityisesti sielunhoidollisiin keskusteluihin, joihin rippisalaisuus soveltuu.

– Erityisesti tulevat kyseeseen nuoremmat polvet, joiden kanssa voidaan käydä sielunhoidollisia keskusteluja digitaalisilla viestintävälineillä. Olen itsekin tehnyt niin tekstiviesteissä jo ennen some-aikaa ja luulen muidenkin pappien sitä tekevän.

Rippisalaisuuteen kuuluu, että pappi ei saa paljastaa asioistaan uskoutunutta henkilöä. Tähän liittyy Junnin mukaan myös telekuuntelu.

– Jos sielunhoidollista keskustelua käydään puhelimitse ja jos sitä vahingossa kuunnellaan, olisi hyvä kirjata, kuinka monta kertaa vuodessa on käynyt vahinko.

Pappisliiton kannanotossa on Junnin mukaan kaksi tasoa: minimivaatimus olisi raportointi tiedusteluvaltuutetulle. Laajennettuna tieto vahingosta voitaisiin antaa myös kyseiselle papille.

Esitetyn lain mukaan tiedustelussa vahingossa saadut rippisalaisuuden alaiset tiedot on hävitettävä.

– Tosin tietysti on niinkin, että viestit nähneelle tai kuulleelle tiedustelijalle nämä asiat jäävät muistiin, Jussi Junni toteaa.

Papilla on vanhastaan oikeus kieltäytyä todistamasta, kun häntä kuullaan oikeudessa todistajana. Uusi laki on linjassa tämän kanssa.

– Lainsäädännössä on tarpeellista suojata rippiä ja sielunhoitoa instituutiona, ettei sen julkinen luotettavuus vaarantuisi, Jussi Junni sanoo.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.