Pappisasessorit pois piispainkokouksesta – kenttäpiispan valtaa kavennettiin

Kirkolliskokous hyväksyi perjantaina Turussa joukon kirkon keskushallinnon uudistuksia. Päätökset koskivat muun muassa piispainkokouksen kokoonpanoa ja kenttäpiispan asemaa piispainkokouksessa.

Perustelujen mukaan hyväksytyt uudistukset selkeyttävät kirkon toimielinten tehtäviä ja toimivaltaa. Muutosten uskotaan myös keventävän hallintoa ja lisäävän joustavuutta.

Uudistuksessa herätti eniten keskustelua kenttäpiispan aseman muutos. Kenttäpiispalla on jatkossa piispainkokouksessa vain läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Piispainkokouksen muodostavat tulevaisuudessa pelkästään piispat. Tähän saakka piispainkokouksen jäseniä ovat olleet myös yhdeksän hiippakunnan pappisasessorit.

Keskushallinnon uudistusten myötä Kirkon ulkoasiain neuvosto lakkautettiin. Sen tehtävät siirrettiin piispainkokoukselle ja Kirkkohallitukselle. Kirkon työmarkkinalaitos liitettiin tiiviimmin Kirkkohallituksen yhteyteen. Lisäksi Kirkkohallitukselle annettiin oikeus vahvistaa itselleen työjärjestys.

Kuvassa piisparivistöä kirkolliskokouksessa.

Kuva: Pasi Leino