Pappi ja tutkija Tuomas Palola irtisanottiin lestadiolaispuhujan tehtävästä

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä on ollut jo vuosia kuohuntaa, joka on näyttäytynyt tutkija ja pappi Tuomas Palolalle yksittäisten valtaa käyttävien ihmisten ajojahtina häntä kohtaan. Nyt Palola on virallisesti vapautettu lestadiolaisen liikkeen puhujan tehtävästä. Asia liittyy hänen mukaansa myös Lempäälän ry:n poliisitutkintaan ja kunnianloukkaussyytteisiin.

– Minua on vieroksuttu täällä sen takia, etten alistu osaksi yhteisöllistä rakas veli -verkostoa, jossa toisinaan katsotaan läpi sormien jopa vääryydet, mitä veljien keskuudessa tapahtuu, Palola sanoo Kotimaa24:lle.

Palolan seurapuheita ja saarnoja on moitittu muun muassa liiallisesta Kristus-keskeisyydestä, lestadiolaisen seurakuntakäsityksen hämärtämisestä sekä Raamatun arvovallan korostamisesta.

Epäilykset alkoivat ilmestyksestä

Palola kokee joutuneensa kaikkiaan kolmen hoitokokouksen kohteeksi. Lisäksi hän on ollut mukana muissakin samanhenkisissä tilaisuuksissa.

Ensimmäinen hoitokokouskutsu johtui siitä, että eräs maallikkopuhuja oli saanut vuonna 2011 ennen Palolan seurapuhetta ilmestyksen, jonka mukaan Palola tulee saarnaamaan väärää oppia. Kiistä kiertyi niin sanotun huoneenhallitusopin ympärille. Huoneenhallitusopissa ajatellaan, että lestadiolaisella seurakunnalla eli käytännössä rauhanyhdistysten johtokunnilla voi olla Pyhän Hengen antamaan viisautta yli ja ohi Raamatun sanan.

– Minä toin saarnassani esiin perinteisen vanhoillislestadiolaisen käsityksen, jonka mukaan Raamattu on kristittyjen ylin auktoriteetti, eikä sen yläpuolella tai edes samalla tasolla voi olla kukaan tai mikään, ei puhuja, ei seurakunta eikä johtokunta. Päivämies-lehtikin oli juuri ottanut samansuuntaisen kannan huoneenhallitusopista irtisanoutumiseksi ja väärien käsitysten oikaisemiseksi. Tämän maallikkosaarnaajan mukaan saarnasin kuitenkin tässä asiassa väärin ja minulle järjestettiin hoitokokous, Palola sanoo.

Poliisin pyynnöstä luovutettu nauhoitus puhujan tehtävästä vapauttamisen taustalla?

Sittemmin eräs toinen Jyväskylän rauhanyhdistyksen jäsen otti Palolan mukaan asiakseen saada hänet pois puhujan tehtävästä. Hän muun muassa soitti Ouluun Rauhanyhdistysten Keskusyhdistykseen jo vuonna 2013, että Palola on vapautettu puhujan tehtävästä, vaikka tämä tapahtui todellisuudessa vasta maaliskuussa 2015.

Kyseinen henkilö on yksi kolmesta, joita vastaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa on nostettu syyte liittyen Lempäälän rauhanyhdistyksen kiusaamisasiaan ja kiusaajaa puolustaneen henkilön kunnianloukkaukseen.

Tuomas Palola on nauhoittanut kaikki hoitokokouksensa ja muut häntä koskevat palaverit niin, että palavereihin osallistuneet ovat olleet tästä tietoisia. Yhdessä kokouksista nyt syytteessä oleva henkilö luki Lempäälästä tulleen kirjeen, joka on sittemmin johtanut kunnianloukkaussyyteprosessiin. Kun poliisi alkoi tutkia asiaa, se pyysi Palolalta kokousta koskevan nauhoituksen käyttöönsä.

– Tietenkin annoin sen poliisille. Sittemmin olen kuullut joidenkin lestadiolaisten sanovan, että minun ei olisi pitänyt luovuttaa nauhaa.

– Mielenkiintoisella tavalla saarnoistani alkoi tulla jälleen valituksia heti lokakuun lopun jälkeen, kun selvisi että käräjäoikeus nostaa syytteen tätä rauhanyhdistyksemme jäsentä kohtaan, Palola sanoo.

Syytteen nostamisen jälkeen asiassa on pyydetty vastausajan pidennystä ja poliisin lisätutkintaa, mutta syyte on edelleen voimassa ja tulee ajallaan käsittelyyn.

"Palolan puheet aiheuttaneet jo pidemmän aikaa hämmennystä"

Jyväskylän Rauhanyhdistyksen johtokunnan esitys Tuomas Palolan vapauttamiseksi puhujantehtävästä vietiin läpi rauhanyhdistyksellä viime sunnuntaina Palolan tietojen mukaan niin, että asiasta ei sallittu mitään keskustelua. Osa yhdistyksen jäsenistä on ollut järkyttyneitä tapahtuneesta.

Miten tapahtumat näkee Jyväskylän Rauhanyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Miinalainen?

– Yhtenä seurakunnan eli Rauhanyhdistyksen seuraväen tehtävänä on kutsua ja tarvittaessa vapauttaa puhujat sananpalvelijan tehtävästä. Tuomas Palolan puheet ovat aiheuttaneet jo pidemmän aikaa hämmennystä ja jakaneet seurakuntaa. Sunnuntaina seurakunta vapautti hänet puhujan tehtävästä toistaiseksi. Meillä ei ole tästä asiasta muuta tiedotettavaa, Miinalainen vastaa.

"Yhteisön todellisuudesta ei saisi tuoda esiin mitään ongelmia"

Tuomas Palola kertoo toistuvasti kysyneensä, mikä hänen puheissaan aiheuttaa hämmennystä ja kuka niistä on valittanut. Hän on pyytänyt mahdollisuutta päästä keskustelemaan asioista hämmentyneiden ihmisten kanssa, mutta tähän ei ole tarjottu mahdollisuutta kuin yhden kerran.

Tämän kuun alkupuolella koolla oli työryhmä, johon kuului Palolan puheisiin kriittisesti suhtautuneita yhdistyksen jäseniä, ja joukossa oli myös kaksi johtokunnan jäsentä. Palola ehdotti työryhmälle tilanteen ratkaisemiseksi avointa keskusteluiltaa opillisista kysymyksistä. Työryhmä piti ideaa hyvänä ja esitti sen johtokunnalle.

– Silti johtokunnan vastaus tähän ehdotukseen oli nyt päätös minun erottamisestani puhujan tehtävästä, Palola sanoo.

– Koen, että minut on potkittu pois puhujan tehtävästä siksi, että saarnaan liikkeen perinteisen opetuksen mukaisesti. Se ei ole kaikille mieleen. Liikkeen historian tutkijana tunnen perinteen hyvin. Olen saanut jokaisesta puheestani suoraa hyvää palautetta. Mutta jos tuon esille mitään liikkeen sisäisiä ongelmia, joku pahoittaa aina mielensä, ja yksikin mielensä pahoittanut on syy väittää minun aiheuttavan hämmennystä.

– Minulla on aito huoli tämän liikkeen nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Siksi haluan synnyttää mahdollisimman paljon avointa keskustelua, Palola sanoo.

Tuomas Palola on tehnyt väitöskirjan Pohjois-Amerikan lestadiolaisuudesta ja sen vaikutuksesta Suomen lestadiolaisuuteen.

Kirkkoherra Viitala on huolissaan vanhoillislestadiolaisten seurakuntalaistensa ahdistuksesta

Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala on ottanut kantaa asiaan tiedotteessa, jonka voi lukea täältä.

Viitala toteaa muun muassa, että seurakunnan kirkkoherrana hän pitää erittäin huolestuttavana sitä hengellistä ja henkistä ahdistusta, jota tämä tapahtumaketju näyttää saaneen aikaan vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluvien Jyväskylän seurakuntalaisten keskuudessa.

"Omasta puolestani toivon, että Jyväskylän Rauhanyhdistyksen johtokunnalla olisi vielä mahdollisuus arvioida uudelleen tekemäänsä päätöstä, ja että osapuolet löytäisivät rakentavan tavan selvittää tilannetta. Tilanne edellyttää myös keskustelua Rauhanyhdistyksen ja Jyväskylän seurakunnan välillä," Viitala kirjoittaa.

Kuva: Matti Karppinen.

Lue myös: Lempäälän kiusaamistapaukseen liittyvästä kirjeestä kunnianloukkaussyyte

Piispa Peura vaatii Jyväskylän rauhanyhdistykseltä selitystä Palolan erottamisesta

Tieto kirkkoherra Viitalan tiedotteesta ja ajatuksista on lisätty juttuun kello 16.40.

Lempäälän Rauhanyhdistystä koskevaa syyteasiaa koskeva tieto on korjattu 2.4.2015 kello 12.45: Kunnianloukkaussyyte ei ole uudelleen harkinnassa vaan edelleen voimassa. Poliisin suorittama lisätutkinta ei vaikuta millään tavalla syytteen voimassaoloon.