Palkittu gradu vertailee kirkkojen suhtautumista homoseksuaalisuuteen

JarvioNina pro gradu -tutkielma, joka käsittelee Suomen ja Ruotsin luterilaisten kirkkojen homoseksuaalisuutta koskevia pohdintoja, palkittiin Helsingin yliopiston vuoden 2013 parhaana sukupuolentutkimuksellisena graduna.

Järviön tutkielma osoittaa, että Ruotsin ja Suomen evankelisluterilaisten kirkkojen homokeskustelut ovat edenneet samankaltaisina. Aineistona tutkimuksessa on kirkkojen julkaisuja 50-luvulta vuoteen 2010.

Järviön tutkielma on ajankohtainen ja tuo Suomessa toistaiseksi vähän tunnetun queer-teologisen näkökulman uskontotieteen, teologian ja sukupuolentutkimuksen piiriin.

Queer-teologiassa sukupuoli ja seksuaalisuus nähdään kulttuurisesti rakennettuina ominaisuuksina, jolloin kiista seksuaalivähemmistöjen oikeuksista kirkossa käy tarpeettomaksi. Keskiöön queer-teologiassa nousee lähimmäisenrakkaus ja oppi Kristuksesta. Järviön tutkimus osoittaa, että Suomen ja Ruotsin luterilaisten kirkkojen puheenvuoroissa on viitteitä queer-teologiseen käsitykseen niin ihmisestä kuin Jumalastakin.

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine jakoi palkinnon yhdeksättä kertaa. Järviön gradu on tehty uskontotieteen oppiaineeseen.

Linkki graduun