Pakkoavioliittojen kriminalisointi saattaa tulla eteen Suomessakin

Ruotsissa hallitus ehdottaa pakkoavioliittojen kriminalisointia. Oikeusministeri Beatrice Ask uskoo laajaan tukeen eduskunnalta.

Ehdotuksen mukaan vanhempien ja sukulaisten olisi jatkossa laitonta painostaa nuoria avioitumaan. Tästä voisi seurata pitkä vankeusrangaistus. Ruotsin uutistoimiston TT:n uutisen mukaan myös pakkoavioliiton valmistelu tulisi rangaistavaksi niin yritykset kiertää lakia esimerkiksi suorittamalla pakkoavioituminen ulkomailla.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kertoo Kotimaa24:lle, ettei pakkoavioliittoja ole sellaisenaan Suomessa säädetty rangaistavaksi, mutta niihin voidaan tapauksesta riippuen soveltaa esimerkiksi ihmiskauppaa tai pakottamista koskevia rikoslain säännöksiä.

Henrikssonin mielestä myös Suomessa on pohdittava lainsäädännön kehittämistä tai erillislain säätämistä asiasta.

- Tätä asiaa tulee varmasti pohtia. Toistaiseksi meillä on kuitenkin hyvin vähän tietoa pakkoavioliittotapauksista ja ilmiön laajuudesta Suomessa. Lainsäädännön kehittäminen edellyttää tuekseen aina asian riittävää selvittämistä. Tämän vuoksi on vaikea tässä vaiheessa sanoa tarkasti, miten lainsäädäntöä tulisi mahdollisesti muuttaa.

Henrikssonin mukaan Ruotsissa on pohdittu kriminalisoinnin lisäksi myös muunlaisia, ei-lainsäädännöllisiä toimia pakkoavioliittojen ehkäisemiseksi.

- Tämä on mielestäni erittäin tärkeää. Kriminalisointiin voi liittyä myös ongelmia. Nuoret tytöt eivät esimerkiksi uskalla välttämättä olla yhteydessä viranomaisiin tai muihin auttaviin tahoihin, jos he tietävät yhteydenotosta seuraavan rikossyyte lähiomaisilleen. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että kriminalisoinnin lisäksi pohditaan myös muita keinoja pakkoavioliittojen ehkäisemiseksi.

Henriksson kertoo odottaneensa tietoa siitä, mihin ratkaisuun Ruotsissa päädytään.

- En halua sulkea pois kriminalisoinnin mahdollisuutta myöskään Suomessa ja suhtaudun tähän asiaan vakavasti. Vielä mitään päätöksiä asiassa ei ole kuitenkaan ehditty tehdä.

Pitäisikö pakkoavioliitto voida purkaa vai voiko sen jo nyt purkaa?

- Tämä on yksi tärkeä kysymys, joka pakkoavioliiton kriminalisointiin liittyy. Nykyisin pakkoavioliitto voidaan purkaa lähtökohtaisesti tavalliseen tapaan avioeron kautta. Esimerkiksi avioliiton mitätöimiseen liittyviä oikeusvaikutuksia liiton osapuolten ja mahdollisten lasten näkökulmasta tulee pohtia tarkasti, jos mitätöinti halutaan mahdollistaa.