Paavi pitää palkkaeroja skandaalina

Paavi Franciscus puhui viime keskiviikkona Pietarinkirkon aukiolla avioliiton ja perheen merkityksestä yhteiskunnalle. Paavin mukaan puolisoiden välinen tasa-arvo on kestävän liiton perusta. Hän vaati sukupuolten välistä tasa-arvoa myös työelämään.

Suomessa naisen palkka on keskimäärin noin 80 prosenttia miehen palkasta. Yksityisellä sektorilla palkkaerot ovat suurempia kuin julkisella puolella. Euroopan unionissa naiset ansaitsevat keskimäärin noin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet. Suurimpia palkkaerot ovat Virossa, Itävallassa ja Saksassa.

Syitä palkkaeroihin ovat muun muassa perinteiset sukupuoliroolit, naisten osaamisen aliarviointi ja työpaikkojen palkkiojärjestelmät. Naiset myös työskentelevät eri aloilla kuin miehet ja etenevät miehiä harvemmin yritysten johtotehtäviin.