Pääkirjoitus: Seurakuntien vaalilistoista voi päätellä, että rahan vähetessä aktiivisuus herää

Kuva: Jukka Granström

Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi viikko sitten torstaina. Tällä viikolla seurakunnat ovat julkistaneet listojaan. Vielä ei ole saatu käsitystä kokonaistilanteesta, vähenivätkö ehdokasmäärät vai kasvoivatko ne.

Kotimaa teki tilannekyselyn seitsemästä kohteesta eri puolilta Suomea. Niistä voi tehdä muutaman johtopäätöksen.

* * *

Pienillä paikkakunnilla paikallisuus on tavattoman tärkeää, ja siihen tunteeseen sisältyy myös oma kirkko. Kun seurakunnan rahat alkavat vähetä, rakennuskannan kohtaloa pohditaan ja lähdetään suunnittelemaan muutoksia kirkkoon, paikallinen aktiivisuus herää ja alkaa löytyä myös ehdokkaita seurakuntavaaleihin. Tästä esimerkkinä on vaikkapa Varpaisjärvi, jossa kirkkoon on suunnitteilla leikkipaikka lapsille, minikeittiö ja tarjoilutila. Siellä seurakuntaneuvostoon saatiin 12 ehdokasta, joista 8 on uusia, ja Ylä-Savoon yhteiseen kirkkovaltuustoon 6 ehdokasta, jotka kaikki ovat uusia.

Toinen esimerkki voisi olla Lieto, jossa on pian saatettu loppuun vanhan keskiaikaisen kirkon muutos kauniiksi moneen toimintaan sopivaksi tilaksi, jota lisäksi pidetään auki seurakuntalaisten tulla. Siellä kirkkovaltuustoon valittavien ehdokkaiden määrä kasvoi edellisistä seurakuntavaaleista lähes kolmanneksen eli 93 ehdokkaaseen. Syyksi kirkkoherra sanoo hyvän ilmapiirin. On aivan ilmeistä, että ilmapiiriin on osaltaan vaikuttanut onnistunut kirkon muutosprosessi.

* * *

Senkin voi Kotimaan kyselystä päätellä, että työstään innostunut ja viestintään panostava seurakunta, työntekijät ja luottamushenkilöt yhdessä saavat motivoitua paikallista väkeä myös mukaan päättämään seurakunnan asioista.

Olennaista kuitenkaan ei ole se, että ehdokkaita olisi entistä enemmän ja listoja paljon, vaan se, että päättäjiä löytyy riittävästi. Mukaan tarvitaan myös uusia päättäjiä tuomaan uutta energiaa ja näkökulmia seurakunnan toimintaan ja toisaalta niiden tilalle, jotka jo haluavat siirtyä vastuusta lepovuoroon.

Kirjoittaja on Kotimaan toimituspäällikkö. Pääkirjoitus on julkaistu 23.9. ilmestyvässä Kotimaassa.