Pääkirjoitus: Rohkeaa puhetta Jumalasta

Viestintä on totuudellista. Tätä painottaa kirkon julkaisema uusi ohjelma viestintä2020! (Kyllä, pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna).

Ensimmäinen perusteesi toteaa, että viestinnän kivijalka on kirkon perussanomassa. Alateesien toisena kohtana on ”Puhumme rohkeasti Jumalasta.” Rohkeasti Jumalasta puhuminen toistuu muuallakin viestintäohjelmassa.

Nyt ollaan ytimessä. Sillä jos käy niin, että seurakuntien viestintä keskittyy tiedottamaan kaikesta siitä hyvästä, mitä seurakunnat ja kirkko tekevät, kirkosta on vaarassa tulla yksi hyväntekeväisyysjärjestö muiden joukkoon. Silloin voi unohtua se, ettei kirkko ole täällä pelkästään helpottamassa ihmisten arkea, vaan tarjoamassa Elämän leipää.

Siksi on perusteltua, että kirkon viestintäohjelma korostaa rohkeutta puhua Jumalasta. Rohkeuden lisäksi tarvitaan viisautta, ettei kirkon ydinsanoman esillä pitäminen rajaa yhtään ihmistä ulkopuolelle. Seurakunnasta ei saa muodostua samankaltaisten uskovaisten yhteisöä. Sulkemisen sijaan portteja pitää avata toivottamalla jokainen tervetulleeksi.

Kirkon uusi viestintäohjelma ehdottaa myös konkreettisia asioita. Yksi teeseistä kuuluu: ”Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja hallintorajojen.”

Pääkaupunkiseudun kolme seurakuntayhtymää toteuttaakin kiitettävällä ja ennakkoluulottomalla tavalla rajat ylittävää yhteistyötä.

Vuodenvaihteessa yhtymien seurakuntalehdet muodostavat yhteisen yli 20 hengen toimituksen. Jatkossa tämä yhteistoimitus tekee verkkosivujen lisäksi pääosin samansisältöistä, joka toinen viikko ilmestyvää seurakuntalehteä.

Muualla Suomessa tilanne ei ole näin hyvä. Vaikka yksittäistä juttujen vaihtoa jo tapahtuukin, seurakuntien viestintäihmisillä Kehä kolmosen pohjoispuolella on varaa kehittää vielä pontevammin rajat ylittävää yhteistyötä.

Seurakuntalehdissä ja verkkosivuilla voisi julkaista paljon enemmän sellaista yhteistä sisältöä, jota ei tarvitse ideoida ja tuottaa alusta pitäen jokaisessa seurakunnassa. Viestinnän yhteistyömuotojen kehittämiseen tarvitaan enemmän rohkeutta.

Kirjoittaja on Kotimaan päätoimittaja.

Kuva: Olli Seppälä