Pääkirjoitus: Diakoniatyö näyttää taas merkityksensä

Kuva: Jukka Granström

Diakonia ja hädänalaisten auttaminen ovat pitkään olleet monille suomalaisille tärkeä perustelu kuulua kirkkoon. On koettu, että kirkollisvero menee hyödylliseen toimintaan.

Juuri ennen koronaepidemian alkua julkistetun Gallup Ecclesiastica -kyselyn tulos kuitenkin kertoi, että aiemmista kyselyistä poiketen kirkon auttamistyö ei enää ole yhtä keskeinen jäsenyyden syy. Vain noin puolet perusteli kirkon jäsenyyttä kirkon auttamistyön tukemisella.

Vuonna 2019 toteutetussa kyselyssä kirkolliset toimitukset ja perinteet nostettiin auttamistyötä tärkeämmiksi syiksi kuulua kirkkoon.

Todennäköisesti seuraavassa Gallup Ecclesiasticassa auttamistyön merkitys korostuu halukkuutena kuulua kirkkoon. Kriisitilanteissa diakonian merkitys painottuu niin ihmisten arjessa kuin kirkon imagossa.

***

Koronaepidemia rajoituksineen ja taloudellisine vaikutuksineen on lisännyt seurakuntien diakoniatyössä asiakaskontaktien määrää. Kirkon tilastojen mukaan ne kasvoivat viime vuonna 35 prosenttia edellisvuodesta.

Diakoniatyöntekijöiden liitto kiinnittää ymmärrettävästi huomiota siihen, että samaan aikaan diakoniatyöntekijöiden henkilötyövuosien määrä on laskenut. Liiton mukaan työn määrän kasvu on näkynyt huolestuttavalla tavalla diakoniatyöntekijöiden työuupumuksena.

Diakoniatyöntekijöiden liitto vaatii, että seurakunnissa suunnitellut henkilöstövähennykset on peruttava, täyttämättömät diakonian virat avattava ja perustettava uusia diakonian virkoja seurakuntiin.

Koronakriisin seurauksena erityisesti suurissa kaupungeissa diakoniatyössä tehdään aiempaa enemmän yhteistyötä kaupungin ja järjestöjen kanssa. Tämän yhteistyön toivoisi jatkuvan myös koronakriisin jälkeen.

***

Parhaillaan on meneillään Yhteisvastuukeräys. On tärkeää ymmärtää myös sen olevan osa kirkon diakoniaa eli lähimmäisen palvelemista auttamalla ja tukemalla erityisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Kirjoittaja on Kotimaa.fi:n julkaisupäällikkö. Pääkirjoitus on julkaistu 19.3.2021 ilmestyneessä Kotimaa-lehdessä.

Kirkon Yhteisvastuukeräyksen järjestää Kirkkopalvelut, joka on myös Kotimaan suurin omistaja.

Lue myös:

Liitto vaatii lisäresursseja diakoniatyöhön: Kontaktit kasvoivat 35 prosenttia, työntekijämäärä väheni