Oulun tuomiokapituli hylkäsi sateenkaariparin vihkineen Árpád Kovácsin oikaisuvaatimuksen

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on hylännyt pastori Árpád Kovácsin tekemän oikaisuvaatimuksen, joka koskee hänelle annettua varoitusta. Asiasta kertoo tuomiokapituli tiedotteessaan.

Kapituli katsoi päätöksessään 3.10., että Kovács toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta toimittaessaan samaa sukupuolta olevan parin kirkollisen vihkimisen. Kovács sai kapitulilta kirjallisen varoituksen.

Oikaisuvaatimuksessaan Kovács katsoi, ettei ole toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta ja ettei tuomiokapituli ole osoittanut, mitä kohtaa pappislupauksesta hän on rikkonut ja millä tavalla.

Tuomiokapituli totesi aiemmassa päätöksessään, että samaa sukupuolta olevan parin kirkollinen vihkiminen on tällä hetkellä kirkon lain ja järjestyksen vastaista. Papiksi vihittävä lupaa virkaan vihittäessä muun muassa tahtovansa noudattaa kirkon lakia ja järjestystä.

Päätös syntyi äänin 4–2 ja siihen jätettiin eriävä mielipide. Sen mukaan tuomiokapitulin tulisi muuttaa päätöstään ja katsoa, että Kovácsin toiminta ei ole ollut ohjeistuksen mukaista mutta vallitsevassa tilanteessa se ei aiheuta toimenpiteitä. Eriävän mielipiteen jättäneiden hiippakuntadekaani Kari Ruotsalaisen ja tuomiorovasti Satu Saarisen mielestä tuomiokapitulin olisi pitänyt pidättäytyä varoituksen antamisesta ja odottaa, että kirkolliskokous käsittelee asian uudessa yhteiskunnallisessa ja lainsäädännöllisessä tilanteessa. Ruotsalainen ja Saarinen jättivät eriävän mielipiteen myös lokakuussa annettuun päätökseen kirjallisesta varoituksesta.

Kovácsilla on mahdollisuus valittaa päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kovács kertoi Kotimaa24:lle lokakuussa, että jos oikeusvaatimus hylätään, hän vie asian hallinto-oikeuteen.

Kuva: Jaani Föhr

Lue myös:

Vihkijöille vakava moite ja kirjallinen varoitus – miten tuomiokapitulit oikein voivat rangaista?

Oulun tuomiokapituli äänesti ja antoi sateenkaariparin vihkineelle papille kirjallisen varoituksen