Oulun tuomiokapituli äänesti ja antoi sateenkaariparin vihkineelle papille kirjallisen varoituksen

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut kirjallisen varoituksen pastori Árpád Kovácsille. Varoitus koskee Kovácsin 5.8. toimittamaa samaa sukupuolta olevan parin kirkollista vihkimistä.

Tuomiokapituli käsitteli asiaa tiistaina 3.10. Kapituli katsoi, että Kovács toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

Päätös ratkaistiin äänestyksellä, joka päättyi 5–2. Kirjallista varoitusta kannattivat lakimiesasessori Mari Aalto, pappisasessori Heikki Nissinen, maallikkojäsen Aino Paananen, piispa Samuel Salmi ja pappisasessori Kari Tiirola.

Hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen ja tuomiorovasti Satu Saarinen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Ruotsalainen ja Saarinen katsoivat, että Kovácsin toiminta ei ole ollut nykyisen ohjeistuksen mukaista, mutta vallitsevassa tilanteessa sen ei tulisi aiheuttaa toimenpiteitä. He totesivat, että papille annettava rangaistus loukkaa seurakuntalaisia, vaikkei se olisi päätöksen tarkoitus. Eriävän mielipiteen mukaan tuomiokapitulin on syytä odottaa, että kirkolliskokous käsittelee asian selkeästi uudessa yhteiskunnallisessa ja lainsäädännöllisessä tilanteessa.

Tuomiokapitulin päätöksen perusteluissa todettiin, että kirkon nykyisten säännösten ja avioliittokäsityksen mukaan samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista. Tuomiokapituli totesi, että sen toimivaltaan ei kuulu kirkon avioliittokäsityksen määrittäminen. Sen sijaan tuomiokapitulin tehtävä on valvoa oman papistonsa tehtävien hoitoa.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätyi syyskuussa erilaiseen ratkaisuun kuin Oulun tuomiokapituli. Helsingin kapituli antoi samaa sukupuolta olevia pareja vihkineelle Kai Sadinmaalle "vakavan moitteen". Sadinmaa on jättänyt asiasta oikaisuvaatimuksen.

Kovács: "Tämä on väärä päätös"

Árpád Kovács kertoo Kotimaa24:lle aikovansa toimittaa sateenkaariparien vihkimisiä kirjallisesta varoituksesta huolimatta.

– Tämä on väärä päätös. En välitä pätkääkään suullisesta tai kirjallisesta varoituksesta. Tässä oikeasti loukataan niitä, jotka pyytävät vihkimisiä nyt ja tulevaisuudessa. Heistä ei saa tuntua, että he pyytävät vääriä asioita tai osallistuvat väärään toimitukseen, Kovács sanoo.

Hän kertoo seuraavaksi lähettävänsä tuomiokapituliin oikaisuvaatimuksen.

– Sitä seuraava askel on hallinto-oikeus. Elämme 2000-lukua. Jos on riitatilanteita, ne ratkaistaan oikeudessa.

Kovácsin mukaan vihkimisten epääminen samaa sukupuolta olevilta pareilta on mennyttä aikaa.

– Realiteetti on, että näin ei saisi enää ajatella. Jos ajattelee, niin pitäisi olla sen verran häveliäs, ettei myönnä sitä.

Lue Oulun tuomiokapitulin päätös kokonaisuudessaan täältä.

Täydennetty 3.10. kello 14.55. Lisätty Árpád Kovácsin kommentit.

Kuva: Jaani Föhr

Lue myös:

Vihkijöille vakava moite ja kirjallinen varoitus – miten tuomiokapitulit oikein voivat rangaista?

Kai Sadinmaalta oikaisuvaatimus kapituliin: Jos päätöstä ei pureta, asia lähtee hallinto-oikeuteen

Tuomiokapituli teki päätöksensä – Sadinmaalle vakava moite ja kehotus pysyä pappislupauksessa

Kapituleissa meneillään viisi selvitystä sateenkaaripareja vihkineistä tai siunanneista papeista

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata digilehden ja printtilehden täältä.